Реклама
Реклама
Реклама

Що таке акт прийому-передачі?

 1. Суть акту прийому-передачі.
 2. Обов'язкові пункти, які повинні міститися в акті прийому-передачі.
 3. Основні вимоги, що пред'являються до заповнення.
 4. Деякі особливості акту прийому-передачі.
 5. Як виглядає Акт прийому-передачі
 6. Важливість акту прийому-передачі та його роль

Діяльність комерційних, і не тільки, підприємств, часто вимагає здійснення прийняття, або передачі будь-яких матеріальних цінностей від однієї сторони до іншої. Це, згідно із законодавством РФ, повинно супроводжуватися оформленням відповідних договорів та супроводжуючих документів. Одним з супровідних документів, що підтверджують факт передачі і, відповідно, приймання товарів або інших матеріальних цінностей, є акт прийому-передачі.

Який повинен бути акт-прийому передачі для індивідуального підприємця Який повинен бути акт-прийому передачі для індивідуального підприємця.

Суть акту прийому-передачі.

Акт прийому-передачі є двостороннім первинним бухгалтерським документом, який повинен містити в собі характеристику і повний опис кожного з предметів (товарів) при здійсненні певного виду угоди. Приклади можливих угод, при яких настає необхідність оформлення цього документа:

 • Поставка товару.
 • Здійснення угоди купівлі-продажу.
 • Здача майна або нерухомості в оренду.
 • Дарування будь-яких матеріальних цінностей.
 • Передача товару, або інших матеріальних цінностей, на зберігання.

Важливим пунктом в цьому документі є вказівка ​​грошової вартості товарів, переданих (проданих) іншій особі.

Обов'язкові пункти, які повинні міститися в акті прийому-передачі.

Даний документ вважається найбільш важливим доповненням до складеного договору при здійсненні операції певного характеру між сторонами. Він повинен бути заповнений в двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони угоди.

Правильно заповнений акт прийому-передачі повинен містити в собі наступну інформацію:

 • Назва документу.
 • Дату, а також місце складання акту.
 • Повні дані про контрагентів беруть участь в угоді (паспортні дані для фізичних осіб і реквізити юридичних осіб).
 • Відомості про договір, який супроводжує даний акт.
 • Повне визначення якості матеріальних цінностей, що підлягають передачі.
 • Визначення точної кількості матеріальних цінностей, що підлягають передачі.
 • Відомості про дефекти товару, виявлених під час його передачі приймаючій стороні.
 • Інформація про терміни різного значення, яких необхідно дотримуватися відповідно до договору.
 • Виниклі претензії до якості матеріальних цінностей, якщо вони виникли у приймаючої сторони.
 • Друку (якщо вони є) і підписи довірених осіб контрагентів.

Акт прийому передачі може бути складений відносно однієї одиниці товару, що передається, або стосовно партії товару, зазначеної у відповідному договорі.

Розділ, призначений для позначення виникли претензії до якості товару, а так само до його кількості, в акті прийому-передачі повинен бути в обов'язковому порядку. Це необхідно для дотримання прав приймаючої матеріальні цінності боку. Надалі, при виявленні невідповідності якості та кількості товару в момент його передачі, і при належному відображенні таких фактів в акті прийому-передачі, сторона, яка прийняла матеріальні цінності, має законне право вимагати від свого контрагента відшкодування заподіяної шкоди.

У таких випадках, акт прийому-передачі є основним документом, який в сукупності з накладної та договором, може довести невідповідність, що виникла параметрів якості та кількості товару, виявленому при його передачі. При цьому важливо пам'ятати, що даний документ не може бути альтернативою укладеним договором, а є лише офіційним підтвердженням його виконання повністю, або частково.

Основні вимоги, що пред'являються до заповнення.

Акт прийому-передачі відноситься до первинних бухгалтерських документах обліку. Це означає, що відповідно до вимог ст. 9 ФЗ № 402 «Про бухгалтерський облік» від 06.12.2011 року, при заповненні цього документа, необхідно дотримуватися таких вимог:

 • Дати оформлення акту прийому-передачі та фактичної передачі матеріальних цінностей приймаючій стороні, повинні збігатися.
 • Ціни всіх, позначених в документі одиниць товару, необхідно вказувати в рублях.
 • У разі якщо облік товару, позначеного в заполняемом документі, ведеться в штуках, то його вагові характеристики (маса нетто, брутто) вказувати не потрібно.
 • Підписи відповідальних осіб обох сторін повинні бути з розшифровкою, а також, при їх наявності, повинні бути вказані номери та періоди дії виданих їм довіреностей.

У разі передачі товару фізичній особі, його підпис є достатньою підставою для підтвердження факту приймання товару.

Деякі особливості акту прийому-передачі.

У законодавстві нашої країни немає особливих розпоряджень про оформлення актів прийому-передачі в обов'язковому порядку, при проведенні таких дій. Але, так як цей акт визнається основним документом, що підтверджує фактичну передачу матеріальних цінностей, згідно з основним договором, то його використання може допомогти представникам бізнес спільноти підтвердити показники бухгалтерського обліку, в разі проведення перевірки державними контролюючими органами.

Потрібно пам'ятати, що підписання даного документа означає наступ, або навпаки - закінчення прав і обов'язків кожної зі сторін, відповідно до основного договору.

Суворої форми бланка акта прийому-передачі, визначеної законодавством РФ не існує. Визначено, що в кожному конкретному випадку, пов'язаному з передачею (прийомом) будь-яких матеріальних цінностей, цей документ оформляється відповідно до побажань сторін і умовами відповідного договору. До кожного конкретного випадку, пов'язаному з зазначеними діями, складається відповідна форма акту прийому-передачі.

Акт прийому-передачі, затверджений підписами осіб, які не уповноваженими відповідним чином, з боку будь-якого з контрагентів, вважається нелегітимним. Повноваження особи повинні бути підтверджені відповідним наказом керівника організації, або довіреністю, завіреною відповідальною особою підприємства або нотаріально.

Як виглядає Акт прийому-передачі

Як уже писалося вище, до форми акта особливих вимог не висувають, проте він повинен містити всі необхідні відомості, зміст яких підтверджує факт скоєння будь-якого виду угод.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: В акті прийому-передачі має бути така ж кількість підписантів, як і у договору купівлі-продажу або іншого, близького за змістом договору.
Наприклад, в квартирі три власника, вони продають свою нерухомість. У договорі купівлі-продажу, а так само в акті повинні бути підписи всіх власників, або їх представників, а так же підпис покупця.

Залежно від виду операції, яка оформлюється договором купівлі-продажу, акт може мати різні тлумачення, наприклад »акт передачі», «передавальний акт» і т.п., але юридичний статус при цьому не змінюється.

Розглянемо, як приблизно має виглядати передавальний акт до договору купівлі-продажу земельної ділянки:

ЗВЕРТАЄМО УВАГА: В даному прикладі дані юридичної особи взяті з відкритих джерел, дані фізичної особи та об'єктів - вигадані.

АКТ

прийому-передачі

до договору купівлі-продажу земельної ділянки № ДКП-3/14 від 31.08.2016 р

Раменский район

П'ятнадцяте вересня

Московської області

Дві тисячі шістнадцятого року

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Кузяєва-Інвест», що є юридичною особою за законодавством Російської Федерації, внесена Міжрайонною інспекцією Федеральної податкової служби № 1 по Московській області 07 квітня 2006 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб серія, бланк 50 №010093621, свідоцтва про Державну реєстрацію 1065040033002 , ІПН 5040070807, ОКПО 93677267, місцезнаходження: 140108, Московська область, м Раменське, вул. Карла Маркса, буд.5, іменоване в подальшому «Продавець», в особі Генерального директора Самігуллін Рафаеля Касимович, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і, громадянка РФ, Кузнєцова Равіля Рафаиловна, стать - жіноча, місце народження - місто Ланської Мордовської АРСР 01 липня 1957 року народження, паспорт РФ: серія 4508 № 297134 виданий ОВД Теплий стан гір. Москви 27 листопада 2002 року, код підрозділу 772-022, зареєстрована за адресою: місто Москва, вул. Еволюції, д. 15, корпус 5, кв. 18, іменована надалі «Покупець», з іншого боку, відповідно до ст. 556 ГК РФ склали цей акт в тому, що:

Відповідно до Договору купівлі-продажу земельної ділянки № ДКП-3/14 (купча) від «31» серпня 2016 року, Продавець передав, а Покупець прийняв у власність нерухоме майно, / далі по тексту - Ділянка /, а саме:

 • Земельна ділянка, загальною площею 1400 (Одна тисяча чотириста) кв. метрів, з кадастровим номером 50: 23: 0000000: 00, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення, дозволене використання: для дачного будівництва з правом зведення житлового будинку з правом реєстрації проживання в ньому, розташований за адресою: обл. Московська, р-н Раменский, сільське поселення Сафонівське;
 1. Цим актом кожна зі сторін за договором підтверджує, що зобов'язання сторін по передачі Ділянки виконані, Покупець прийняв зазначений Ділянка від Продавця в такому вигляді, в якому він був на момент підписання цього акта, у сторін немає один до одного претензій по переданому майну, суті і ціною договору.
 2. Продавець підтверджує, що ціна договору в розмірі 616 000 (Шістсот шістнадцять тисяч) рублів отримана від Покупця повністю.
 3. Цей акт складений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один знаходиться у Продавця, другий - у Покупця, третій примірник зберігається в Уповноваженому органі, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно угод з ним - Управлінні Федеральної реєстраційної служби Московської області відділ у Раменському районі.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Продавець:

ТОВ «Кузяєва-Інвест»

140108, Московська область,

м Раменське, вул. Карла Маркса, буд.5

ІПН 5040070807, КПП 504001001

р / с 40702810800040010323

в «Солід Банк» (ЗАТ) в м Москва

к / с 30101810700000000779

БИК 044579779

покупець:

Кузнєцова Равіля Рафаиловна, стать - жіноча, місце народження - місто Ланської Мордовської АРСР 01 липня 1957 року народження, паспорт РФ: серія 4508 № 297134 виданий ОВД Теплий стан гір. Москви 27 листопада 2002 року, код підрозділу 772-022, зареєстрована за адресою: місто Москва, вул. Еволюції, д. 15, корпус 5, кв. 18

Від Продавця: Покупець:

ТОВ «Кузяєва-Інвест»

Генеральний директор

________________________ ___________________

Самигуллин Рафаель Касимович Кузнєцова Равіля Рафаиловна

м.п.

Акт передачі оформляється і в разі, якщо був договір дарування, наприклад квартири.

Даний документ по суті підтверджує юридичний факт прийняття обдаровуваного у Дарувальника обдарованого майна.

У цьому документі коротко описуються дані Дарувальника, а так само Одяряемого, характеристика подарованого майна, а так само підстави, за якими Дарувальник володів цим майном.

Так само обов'язково підтверджується факт, що Обдаровувана приймає у Дарувальника дароване майно.

Ось, як може виглядати цей документ.

Для збільшення зображення натиснути на ліву клавішу «миші» при наведених покажчику на зменшену копію зображення).

Передавальний акт до договору дарування квартири Передавальний акт до договору дарування квартири

А тепер пропонуємо приклади актів прийому-передачі (передавальних актів) з різних нагод.

Приклад акту передачі цуценя (собаки)

akt-peredachi-schenka.docx

Приклад акту прийому-передачі автомобіля

[Attachment = 140: Акт прийому-передачі автотранспортного засобу]

Приклад акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу

[Attachment = 141: Акт передачі до договору купівлі-продажу]

Приклад акту передачі квартири у відповідність з договором купівлі-продажу

[Attachment = 142: Акт передачі до договору купівлі-продажу квартири]

Важливість акту прийому-передачі та його роль

Ще раз хочеться відзначити особливу юридичну важливість Акта прийому-передачі. По суті даний документ підтверджує, що планована і досконала угода відбулася в тому вигляді, як і була задумана.

Без цього документа всі дії будуть носити якийсь незавершений характер, так як основний відповідь на питання чи відбулася продаж або дарування тощо без акту не буде однозначним.

БУДЬТЕ уважні: Будь-яку юридично значиму угоду завершуйте підписанням акту прийому-передачі, так як він у випадку спірної ситуації відіграє значну доказову роль.