Реклама
Реклама
Реклама

Чи входить відпустка по догляду за дитиною до стажу роботи

  1. Зі статті ви дізнаєтесь:
  2. Детальніше про відпустки читайте тут:
  3. Страховий стаж 2019
  4. Відпустка по догляду за дитиною: трудовий стаж 2019
  5. Відпустка по догляду за дитиною: страховий стаж 2019
  6. Достроковий вихід на пенсію: чи враховується відпустку по догляду за дитиною
  7. Облік відпустки по догляду за дитиною при обчисленні службового стажу
  8. Педагогічний стаж і «декрет»
  9. Документи, що підтверджують страховий стаж

Тривалість стажу роботи впливає на розмір пенсії. Щоб не допустити помилку при підрахунку періодів зайнятості співробітника, що йшов в «декрет», необхідно знати, чи входить відпустка по догляду за дитиною до стажу роботи, військової служби або служби в державних органах. Для нарахування пенсії потрібно документально підтвердити наявний стаж, відомості про який обов'язково відображаються в трудовій книжці, а також факт народження дитини і надання відпустки по догляду за ним.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Стаж працівника має першорядне значення при оформленні пенсійного та соціального забезпечення. Існує кілька видів стажу, що підлягають обліку:

загальний трудовий;

страхової;

спеціальний;

безперервний.

Безперервний стаж враховується при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності. Спеціальний - стосується тільки окремих категорій працівників і враховується при призначенні спецпенсій (на пільгових умовах або за вислугу років). На розмір пенсійного забезпечення безпосередньо впливає загальний трудовий стаж працівника, оцінюваний для оцінки пенсійних прав осіб, які почали трудову діяльність до 1 січня 2002 року, і страховий стаж.

На розмір пенсійного забезпечення безпосередньо впливає загальний трудовий стаж працівника, оцінюваний для оцінки пенсійних прав осіб, які почали трудову діяльність до 1 січня 2002 року, і страховий стаж

Детальніше про відпустки читайте тут:

Трудовий стаж 2019

Порядок пенсійного забезпечення, що діяв раніше, грунтувався на обліку сумарної тривалості трудової та іншої суспільно корисної діяльності. Для отримання права на пенсію кожному працівникові був потрібний мінімальний трудовий стаж (стандартна норма становила 25 років для чоловіків, 20 років для жінок).

Скачайте документи по темі:

У зв'язку зі змінами в законодавстві поняття «загальний трудовий стаж» поступово втрачає актуальність, хоча і продовжує враховуватися. Але роль його тепер інша. Сумарна кількість відпрацьованих років приймається в розрахунок при визначенні величини пенсійного капіталу в 2002 році - на момент вступу в силу закону №173-ФЗ, в корені змінила принципи встановлення пенсій. Дані про суму пенсійних накопичень майбутнього пенсіонера дозволяють розрахувати страхову частину пенсії.

Страховий стаж 2019

Незважаючи на відсутність в актуальному законодавстві точного визначення страхового стажу, в 2019 році саме він впливає на розмір трудової пенсії кожного працівника. По суті, страховий стаж є сумарну тривалість періодів роботи та іншої діяльності, протягом яких за громадянина сплачувалися страхові внески в ПФР (Пенсійний фонд РФ). При його розрахунку враховуються періоди:

підприємницької діяльності;

приватною адвокатською, нотаріальною та іншої практики;

проходження військової або прирівняної до неї служби;

здійснення догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом або особою, яка досягла віку 80 років;

отримання допомоги по безробіттю і так далі.

Важливо: Страховий стаж - порівняно нове явище. Порядок його обчислення регламентується Федеральним законом №400-ФЗ від 28.12.2013 та відрізняється від методів обліку трудового стажу. Саме з цієї причини співробітники ПФР ведуть окремий облік страхового та трудового стажу.

Відпустка по догляду за дитиною: трудовий стаж 2019

Щоб правильно розрахувати стаж роботи, потрібно підсумувати періоди, протягом яких громадянин працював, грунтуючись на записах в його трудовій книжці. Якщо з яких-небудь причин трудова книжка відсутня (загублена, вкрадена та інше), необхідно оформити дублікат. При масової втрати документів на підприємстві встановленням трудового стажу працівників займається спеціальна комісія.

Виникає питання, чи входить відпустка по догляду за дитиною до трудового стажу. В даному випадку застосовуються всі норми трудового та пенсійного законодавства, що діяли до 1 січня 2002 року. Відповідно, враховуються періоди так званих декретних відпусток (у зв'язку з вагітністю та пологами, а також по догляду за дитиною до трьох років).

Важливо: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами оформляють тільки вагітні жінки, в той час як відпустка по догляду за маленькими дітьми можуть брати не тільки матері, але й батьки, бабусі, дідусі та інші працюючі члени сім'ї. У такому ж порядку оформляють відпустку співробітники, які всиновили дитину або декількох дітей у віці до трьох років.

Не слід забувати про законодавче обмеження, що діє відносно сумарної кількості нетрудових періодів, які працівник проводить у відпустці по догляду за дитиною. Навіть якщо мова йде про багатодітному співробітника, до трудового стажу в 2019 році дозволяється включити не більше 9 років, протягом яких він перебував в даному виді відпустки.

Довідка

Відпустка по догляду за дитиною: страховий стаж 2019

При розрахунку страхового стажу діють інші правила. Незважаючи на те, що кожен співробітник має законне право перебувати в відпустці по догляду за дитиною аж до досягнення нею трьох років, страхові внески за нього виплачуються роботодавцем тільки перші півтора року.

Страховим періодом вважається лише підкріплена страховими внесками половина трирічної відпустки. Саме вона в підсумку включається до страхового стажу в 2019 році.

Періоди перебування у відпустці по догляду за маленькою дитиною, на протязі яких роботодавець страхові внески не виплачує, не враховуються. Як і в ситуації з трудовим стажем, діють певні обмеження. Враховується не більше 4,5 років сумарного нетрудового періоду, проведеного у відпустці по догляду за дитиною.

Достроковий вихід на пенсію: чи враховується відпустку по догляду за дитиною

Представники окремих категорій працівників мають право вийти на пенсію достроково. Йдеться про фахівців, які змушені працювати у шкідливих та небезпечних умовах праці, виконувати важкі види робіт. Виникає закономірне питання: чи включається до пенсійного стажу відпустку по догляду за дитиною, якщо співробітник хоче достроково піти на заслужений відпочинок.

Періоди відпустки, оформленого матір'ю або іншим родичем для догляду за дитиною, не включаються до страхового стажу, необхідний для зниження вікового цензу виходу на пенсію. А ось з трудовим все не так однозначно. Принципове значення набувають тимчасові рамки: якщо початок відпустки випадає на період до 06.10.1992, він враховується при обчисленні необхідного для отримання пільгової пенсії Зроблено спеціально для відповідно до чинних на той момент законодавчими нормами.

Дане правило поширюється як на співробітників шкідливих або небезпечних для життя і здоров'я виробництв, так і на працівників Крайньої Півночі і прирівняних до нього місцевостей. Оформлений в період з 06.10.1992 по 31.12.2001 відпустку, хоч і враховується при обчисленні трудового стажу в 2019 році, але в спецстаж не входить.

Важливо: основним документом, що підтверджує періоди роботи в небезпечних і шкідливих умовах, все ще залишається трудова книжка. Найменування професій і посад, що забезпечують право дострокового виходу на пенсію, повинні вноситися в трудову книжку без помилок, в точній відповідності з ЕТКС (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників).

У деяких випадках разом з трудовою книжкою пред'являється видана роботодавцем уточнююча довідка, яка підтверджує постійну зайнятість на певних видах робіт:

Облік відпустки по догляду за дитиною при обчисленні службового стажу

Для призначення пенсії військовим або цивільним державним службовцям підраховується службовий стаж. На сьогоднішній день військовослужбовці-контрактники, які стали батьками, не можуть брати відпустку по догляду за дитиною, якщо його мати здатна виконувати батьківські функції (можливо, незабаром ситуація зміниться - якщо буде затверджено відповідний законопроект). Але зараз лише жінки-військовослужбовці мають право йти в декрет на звичайних умовах.

Коли приходить час виходу на пенсію, перші півтора року відпустки по догляду за дитиною до трьох років включаються в службовий стаж. Дане правило поширюється і на працівників:

правоохоронних органів;

митної служби;

державної протипожежної служби;

кримінально-виконавчої системи.

Різниця з військовослужбовцями складається лише в тому, що брати відпустку для догляду за маленькою дитиною можуть все - незалежно від статі. Аналогічним чином обчислюється стаж цивільної служби: відпустка по догляду за дитиною враховується при призначенні пенсії службовцям органів виконавчої влади, судових інстанцій, міністерств та інших державних відомств.

Довідка

Педагогічний стаж і «декрет»

Педагогічний стаж - один з різновидів спеціального трудового стажу. Він обчислюється як сумарна тривалість роботи в освітніх установах на посадах, безпосередньо пов'язаних з навчальним процесом.

Розрахунок педагогічного стажу, що впливає на термін настання пенсії і розмір пенсійного забезпечення, відбувається за аналогією з іншими видами Зроблено спеціально для. З кожного оформленого педагогом відпустки по догляду за дитиною до трьох років враховуються тільки перші півтора року, максимальна сума таких періодів обмежується 4,5 роками.

Документи, що підтверджують страховий стаж

Порядок підтвердження стажу регламентується Правилами підрахунку і підтвердження страхового стажу для встановлення страхових пенсій, затвердженими постановою Уряду РФ від 02.10.2014 № 1015 та чинними з 01.01.2015. Згідно з Правилами необхідно документально підтвердити факт перебування працівника у відпустці по догляду за дитиною. З моменту його реєстрації як застрахованої особи основним доказом є документи про сплату страхових внесків.

Періоди відпустки, оформленого до реєстрації в системі індивідуального (персоніфікованого) обліку, підтверджуються документами, що засвідчують народження дитини і досягненням нею віку півтора років. Це може бути свідоцтво про народження, паспорт, видана житловими органами довідка про спільне проживання з батьком дитини до досягнення півторарічного віку і так далі.

Оскільки відпустку по догляду за дитиною повинен зараховуватися тільки одному з батьків, необхідно повідомити відомості про другий батьку. Проводиться перевірка, покликана підтвердити, що період догляду за даними дитиною не зараховано до страхового стажу другого з батьків.