Реклама
Реклама
Реклама

РАДА ЮРИСТА: Як створити прийомну сім'ю: вимоги до прийомних батьків

 1. РАДА ЮРИСТА: Як створити прийомну сім'ю: вимоги до прийомних батьків

РАДА ЮРИСТА: Як створити прийомну сім'ю: вимоги до прийомних батьків

Створення прийомної сім'ї - відповідальне рішення. Фахівці Фонду Ріната Ахметова дали кілька порад потенційним батькам. Отже, Сімейний кодекс України та Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» встановлюють кілька форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

 • усиновлення;
 • встановлення опіки чи піклування;
 • прийомна сім'я;
 • дитячий будинок сімейного типу;
 • установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пріоритетними формами влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є сімейні форми, одна з яких - прийомна сім'я.

За інформацією Міністерства соціальної політики України (http://www.msp.gov.ua/news/14681.html), на 31.12.2017 в Україні функціонувало 3676 прийомних сімей, в яких виховувалося 6877 дітей.

Що таке прийомна сім'я

Прийомна сім'я - це сім'я або окрема особа, яка не в шлюбі, що добровільно за плату взяли на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Особи, які створили прийомну сім'ю, отримують статус прийомних батьків, а діти - прийомних дітей.

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють в інтересах прийомних дітей без спеціальних на те повноважень.

Вимоги до прийомних батьків

Відповідно до Положення про прийомну сім'ю, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 26.04.2002 , Прийомними батьками можуть бути працездатні особи, які перебувають у шлюбі (крім випадків, передбачених п. 14 Положення) або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі.

Вік. Влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли повноліття. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках прийомна сім'я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років.

Дохід. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, не може бути меншою за розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Житлоплощу. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов (належного стану житлового приміщення, необхідної житлової площі, належного санітарного стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших товарів тривалого споживання, наявності умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

Не можуть бути прийомними батьками

Законодавством встановлено вичерпний перелік осіб, які не можуть бути прийомними батьками, а саме хоча б одна з осіб, в шлюбі:

 • не минуло курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки;
 • визнано в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • позбавлене батьківських прав;
 • було усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з його вини;
 • за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I або II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду; особи, у яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
 • перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • страждає від хвороб, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я ;
 • було засуджено за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Не можуть бути прийомними батьками також особи:

 • з якими на спільній житловій площі проживають члени сім'ї (в тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, які мають психотичні розлади, у яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства;
 • які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку;
 • є іноземцями, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • є особами без громадянства.

Створення прийомної сім'ї

Порядок створення прийомної сім'ї визначено Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2342-15), «Положенням про прийомну сім'ю »і складається з декількох етапів.

Перший етап - включення потенційних прийомних батьків в Банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Банк даних)

 1. Перш за все необхідно звернутися в Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання, де можна отримати консультацію з усіх питань, пов'язаних зі створенням прийомної сім'ї.
 2. Подати в Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді заяву про взяття на облік як кандидатів в прийомні батьки.
 3. Отримати в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді направлення на проходження спеціального навчання для кандидатів у прийомні батьки. Навчання проходить в Регіональному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Після проходження курсу кандидатам у прийомні батьки видається довідка про його проходження, а також рекомендація Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення осіб як кандидатів в Банк даних.
 4. Зібрати пакет необхідних документів і разом із заявою про створення прийомної сім'ї подати до Служби у справах дітей.
 5. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно зі Службою у справах дітей проводить обстеження умов проживання подружжя або самотнього особи, що бажають створити прийомну сім'ю, за результатами якого складає Акт обстеження житлово-побутових умов.
 6. На підставі поданих документів з урахуванням результатів обстеження умов проживання сім'ї та успішності проходження курсу навчання Служба у справах дітей дає висновок про доцільність (недоцільність) створення прийомної сім'ї та відповідність її інтересам дитини.
 7. Служба у справах дітей вносить відомості про осіб до Банку даних.

Другий етап - пошук дитини

Тільки після включення осіб до Банку даних потенційних прийомних батьків буде надана інформація про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також право зустрічатися з дитиною для налагодження контакту.

Дітей можна брати на виховання з державних установ для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: з дитячих будинків, будинків дитини, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, притулків для неповнолітніх, центрів соціально-психологічної реабілітації.

Третій етап - отримання рішення про створення прийомної сім'ї

Кандидати в прийомні батьки подають заяву в районну державну адміністрацію або виконавчий орган міської ради про надання їм статусу прийомної сім'ї та передачу їм на спільне проживання та виховання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Голова районної державної адміністрації чи виконкому міської ради приймає розпорядження про створення прийомної сім'ї та передачу дитини на виховання та спільне проживання.

На підставі розпорядження про створення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її створення, укладається договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї за встановленою формою.

Необхідні документи

Кандидати в прийомні батьки повинні зібрати наступний пакет документів:

 • заяву про утворення прийомної сім'ї із зазначенням інформації про наявність чи відсутність кредитних зобов'язань;
 • копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
 • довідку про склад сім'ї (форма № 3);
 • копію свідоцтва про шлюб;
 • довідку про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідку про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, невролога, психіатра);
 • довідку про доходи потенційної прийомної сім'ї за останні шість місяців або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку);
 • довідку про наявність / відсутність виконавчого провадження щодо боргових зобов'язань;
 • довідку про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки та рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх в Банк даних;
 • нотаріально завірена письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї.

Термін функціонування прийомної сім'ї

Прийомні діти виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних або вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Після досягнення дитиною повноліття або закінчення навчання існування прийомної сім'ї припиняється.

Дострокове припинення функціонування прийомної сім'ї

Функціонування прийомної сім'ї може бути припинено достроково, а прийомні діти відібрані у прийомних батьків у таких випадках:

 • виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей);
 • невиконання прийомними батьками обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей;
 • повернення дітей рідним батькам;
 • усиновлення дітей;
 • досягнення батьками пенсійного віку;
 • виявлення обставин, за наявності яких особа не має право бути прийомним батьком;
 • в разі, коли прийомним батькам або членам сім'ї, з якими вони проживають на спільній житлоплощі, в тому числі малолітнім та неповнолітнім дітям, діагностовано захворювання: глибокі органічні ураження нервової системи, СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією) , відкрита форма туберкульозу, психотичні розлади, асоціальні прояви, нахили до насильства.

Права прийомних батьків

Кандидати в прийомні батьки обов'язково інформуються про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання.

Обов'язки прийомних батьків

Прийомні батьки зобов'язані:

 • сприяти забезпеченню пріоритетного права прийомних дітей на усиновлення;
 • співпрацювати з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в ході здійснення соціального супроводу прийомної сім'ї;
 • співпрацювати з місцевими службами у справах дітей і соціальними службами, залучати фахівців до вирішення проблемних питань.
 • Прийомні батьки несуть всі встановлені законодавством для батьків обов'язки по вихованню та розвитку дітей, а саме:
 • поважати дитину;
 • виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї родини, свого народу, своєї Батьківщини;
 • піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;
 • забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;
 • забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини;
 • забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
 • Прийомні батьки несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

Права прийомних дітей

Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї

Прийомним сім'ям з державного бюджету виплачуються наступні види соціальних виплат:

 1. Державна соціальна допомога, яка виплачується на кожну прийомну дитину в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (в даний час прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 1492 грн, для дітей від 6 до 18 років - 1860 грн).
 2. Грошове забезпечення прийомним батькам, яке виплачується одному з прийомних батьків та становить 35 відсотків від двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну прийомну дитину.

Призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються управлінням праці та соціального захисту населення відповідно до Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 .

Виплата державної соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється щомісяця не пізніше 20 числа одному з прийомних батьків через державні підприємства поштового зв'язку або перераховуються на особистий рахунок в банківській установі за їх вибором.

оздоровлення дітей

Прийомні сім'ї за рахунок державного бюджету забезпечуються щорічним безкоштовним оздоровленням дітей у віці до 18 років. При цьому рідні діти прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї, також мають право на безкоштовне оздоровлення до досягнення ними 18-річного віку.

Прийомні діти, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортному лікуванні, забезпечуються путівками до спеціалізованих санаторіїв.

Соціальне страхування прийомних батьків

З сум грошового забезпечення прийомних батьків здійснюється нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (без зменшення належної суми грошового забезпечення).

Соціальний супровід прийомної сім'ї

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на постійній основі здійснюють соціальний супровід прийомних сімей, яке передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.

ДЖЕРЕЛО