Реклама
Реклама
Реклама

Виписка з ЕГРЮЛ єдиного державного реєстру юридичних осіб ЕГРІП

 1. Що таке виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
 2. Коли і для чого потрібна виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
 3. Випадки, в яких організації необхідно отримати виписку з ЕГРЮЛ про себе
 4. Випадки, в яких необхідно отримати виписку з ЕГРЮЛ про інший організації
 5. Відомості, які можуть бути отримані з ЕГРЮЛ, і особи, які можуть отримати виписку
 6. Відомості, доступ до яких обмежений
 7. Отримання виписки з ЕГРЮЛ
 8. Способи отримання виписки
 9. Заява (запит) на виписку з ЕГРЮЛ
 10. Зразок заяви (запиту) на отримання виписки з ЕГРЮЛ
 11. ЗАПИТ
 12. Термін дії виписки
 13. Автор: юрист и податковий консультант Олександр Шмельов © 2001 - 2019
 14. Корисні посилання по темі "Виписка з ЕГРЮЛ і ЕГРІП":

 1. Що таке виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

 2. Коли і для чого потрібна виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

 • Відомості, які можуть бути отримані з ЕГРЮЛ

 • Відомості, доступ до яких обмежений

 • Отримання виписки з ЕГРЮЛ

 • Термін дії виписки

 • Корисні посилання

 • Що таке виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

  Виписка з ЕГРЮЛ - документ, що містить в собі відомості про юридичну особу, отримані з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб Виписка з ЕГРЮЛ - документ, що містить в собі відомості про юридичну особу, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб .

  Виписка з ЕГРЮЛ містить відомості про:

  • найменуванні юридичної особи і основних реєстраційних даних;

  • місцезнаходження (юридичну адресу) ;

  • складі засновників (учасників) та розмірі статутного капіталу ;

  • статусі дії;

  • освіті юридичної особи;

  • правонаступників і правопопередників;

  • керівника (особі, що діє від імені юридичної особи без довіреності);

  • представництвах і філіях;

  • видах економічної діяльності;

  • реєстрації в позабюджетних фондах;

  • реєстрації змін;

  • ліцензіях;

  • інші відомості.

  Розширена виписка з ЕГРЮЛ додатково включає в себе паспортні дані фізичних осіб - засновників і генерального директора організації.

  Коли і для чого потрібна виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

  Відомості, що містяться в ЕГРЮЛ, можуть надаватися в тому числі у вигляді виписок (п. 2 ст. 6 Закону про держреєстрацію, п. 14 Порядку).

  Випадки, в яких організації необхідно отримати виписку з ЕГРЮЛ про себе

  Юридичні особи зобов'язані подавати виписку з ЕГРЮЛ про себе самого в наступних випадках:

  • подання позовної заяви до арбітражного суду (П. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ);

  • подачі заявки на участь у відкритому конкурсі або закритому аукціоні для укладення державного або муніципального контракту (в цьому випадку може бути представлена ​​також засвідчена в нотаріальному порядку копія виписки) (пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 51, пп. " б "п. 1 ч. 2 ст. 88 Федерального закону від 05.04.2013 N 44-ФЗ" Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб ");

  • подачі заявки на участь у торгах при продажу підприємства боржника (абз. 9 п. 11 ст. 110 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)");

  • направлення клопотання про переведення земельних ділянок зі складу земель однієї категорії до складу земель іншої категорії (п. 2 ч. 4 ст. 2 Федерального закону від 21.12.2004 N 172-ФЗ "Про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу") ;

  • подачі заяви про отримання дозволу на право організації ринку (п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закону від 30.12.2006 N 271-ФЗ "Про роздрібні ринки та про внесення змін до Трудового кодексу Російської Федерації");

  • підтвердження повноважень особи, що відчужує частку в спільному капіталі господарського партнерства, на розпорядження цією часткою (ч. 5 ст. 12 Федерального закону від 03.12.2011 N 380-ФЗ "Про господарські партнерства").

  Виписка з ЕГРЮЛ входить в число документів, які організація має право (але не зобов'язана) подавати при зверненні до держорганів за наданням ряду державних послуг (Наприклад, при реєстрації ЗМІ; отриманні державної акредитації організаціями, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій; внесення відомостей про туроператора в єдиний федеральний реєстр туроператорів).

  Виписка з ЕГРЮЛ може знадобитися при:

  • відкритті організацією розрахункового рахунку в банку ;

  • укладанні будь-яких договорів , якщо контрагент по угоді попросить організацію уявити виписку з ЕГРЮЛ;

  • зверненні до нотаріуса для вчинення нотаріальних дій щодо юридичної особи;

  • в інших випадках, коли потрібне підтвердження повноважень одноосібного виконавчого органу юридичної особи (виписка з ЕГРЮЛ може використовуватися для цього в сукупності з іншими документами.

  Випадки, в яких необхідно отримати виписку з ЕГРЮЛ про інший організації

  Юридичні особи зобов'язані подавати виписку з ЕГРЮЛ про інший організації в наступних випадках:

  • подання позовної заяви до арбітражного суду (П. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ);

  • нотаріальне посвідчення правочину щодо відчуження частки або частини частки в статутному капіталі ТОВ (п. 13 ст. 21 Федерального закону від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю");

  • при підтвердженні відповідності організацій - сторін договору про створення консолідованої групи платників податків умовам, передбаченим ст. 25.2 НК РФ (листа Мінфіну Росії від 02.03.2012 N 03-03-10 / 19, від 21.12.2011 N 03-03-10 / 120, від 16.12.2011 N 03-03-06 / 1/831, ФНС Росії від 29.12.2011 N АС-4-3 / 22569 @).

  Виписка з ЕГРЮЛ відносно конкретної організації може знадобитися:

  • для підтвердження організацією в суперечках з податковими органами того, що у виборі контрагентів вона проявила належну обачність.

  • Мінфін Росії вказує, що перевірка платником податків факту занесення відомостей про іншу сторону за договором в ЕГРЮЛ свідчить про його обачності і обережності у виборі контрагента (лист від 10.04.2009 N 03-02-07 / 1-177). Судова практика в основному підтримує даний підхід. Так, в Постанові Президії ВАС РФ від 20.04.2010 N 18162/09 зазначено, що про прояв належної обачності платника податків свідчить, зокрема, отримання ним при укладенні договору виписки з ЕГРЮЛ про контрагента;

  • при укладанні різних договорів для ідентифікації організації - контрагента;

  • для визнання організацією у витратах з податку на прибуток безнадійного боргу в зв'язку з ліквідацією боржника.

  Відомості, які можуть бути отримані з ЕГРЮЛ, і особи, які можуть отримати виписку

  ЕГРЮЛ містить записи, що включають відомості, повний перелік яких наведено в п. 1 ст. 5 Закону про держреєстрацію (п. 2 Порядку). Ці відомості є відкритими і загальнодоступними (за винятком ряду відомостей, доступ до яких обмежений) (п. 1 ст. 6 Закону про держреєстрацію). Отже, отримати їх у вигляді виписки з ЕГРЮЛ може будь-яка зацікавлена ​​особа - організації та фізичні особи, а також органи державної влади та інші державні органи, органи державних позабюджетних фондів і органи місцевого самоврядування.

  Відомості, доступ до яких обмежений

  Згідно абз. 2 п. 1 ст. 6 Закону про держреєстрацію відомості про документ, що засвідчує особистість фізичної особи , - номер, дата видачі та орган, що видав - можуть бути надані виключно держорганам, судам і органам державних позабюджетних фондів у випадках і в порядку, встановлених Урядом РФ. Отже, паспортні дані фізичних осіб (наприклад, особи, що має право діяти без довіреності від імені організації - пп. "Л" п. 1 ст. 5 Закону про держреєстрацію) в видаваних виписках міститися не можуть. Таке обмеження повинно діяти і в тому випадку, коли організація запитує виписку з ЕГРЮЛ про себе (однак на практиці податкові органи видають організаціям виписки з ЕГРЮЛ про них із зазначенням даних відомостей). У той же час воно не застосовується при наданні містять зазначені відомості копій установчих документів юридичних осіб (абз. 2 п. 1 ст. 6 Закону про держреєстрацію). Таким чином, отримати інформацію про паспортні дані можна шляхом запиту копії установчих документів - за умови, що ці дані містяться в установчих документах організації.

  Додаткова інформація про наявність в ЕГРЮЛ відомостей про банківські рахунки юридичної особи, а також відомостей про вартість чистих активів акціонерного товариства і можливості їх надання

  Раніше в ЕГРЮЛ містилися відомості про банківські рахунки організацій (пп. "З" п. 1 ст. 5 Закону про держреєстрацію). Однак доступ до цієї інформації був обмежений (абз. 2 п. 1 ст. 6 Закону про держреєстрацію). З 1 січня 2011 р такі відомості були виключені з числа даних, що містяться в держреєстрах (пп. "З" п. 1 ст. 5 Закону про держреєстрацію втратив чинність), тому в виписці з ЕГРЮЛ вони в будь-якому випадку відображатися не можуть.

  З 1 січня 2012 втратив чинність пп. "Ф" п. 1 ст. 5 Закону про держреєстрацію, згідно з яким в ЕГРЮЛ містилися відомості про вартість чистих активів акціонерного товариства на дату закінчення останнього завершеного звітного періоду. Тому з 1 січня 2012 р дані відомості також не повинні відображатися в видається виписці з ЕГРЮЛ.

  Отримання виписки з ЕГРЮЛ

  Порядок отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (Далі - ЕГРЮЛ) регулюється:

  • статтями 6 і 7 Федерального закону від 08.08.2001 № 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців" (далі - Закон про держреєстрацію);

  • Порядком ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та надання містяться в ньому відомостей і документів (затв. Наказом Мінфіну Росії від 23.11.2011 № 158н) (далі - Порядок);

  • Порядком роботи з надання відомостей з ЕГРЮЛ і ЕГРІП у вигляді виписки (в електронному вигляді або на паперовому носії) на підставі запиту, що надійшов в електронному вигляді через мережу Інтернет (затв. Наказом ФНС Росії від 22.09.2010 № ММВ-7-6 / 460 @) (далі - Порядок роботи).

  У встановлені терміни (не більше п'яти днів з дня отримання звичайного запиту або наступний робочий день після отримання термінового запиту) податковий орган надає заявнику один з наступних документів (п. П. 2 і 3 ст. 6 Закону про держреєстрацію, п. П. 14 , 16 Порядку):

  • виписки з державного реєстру за формою, затвердженою Додатком № 1 до Порядку;

  • копії документа (документів), що міститься у відповідному державному реєстрі;

  • довідки про відсутність запитуваної інформації.

  Способи отримання виписки

  В даний час відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб можуть надаватися як в паперовому, так і в електронному вигляді.

  Відповідно до п. 24 Правил ведення ЕГРЮЛ, відомості про юридичних осіб, що містяться в державному реєстрі, можуть бути надані в електронному вигляді в порядку і строки, які встановлені Федеральною податковою службою. Відкриті і загальнодоступні відомості надаються всім зацікавленим особам. Відомості, доступ до яких обмежений, надаються відповідно до федеральними законами.

  Поряд з можливістю скласти запит на надання виписки з ЕГРЮЛ на паперовому носії та подати (надіслати) його безпосередньо до податкового органу існує можливість заповнити та надіслати такий запит в електронній формі . Вона передбачена абз. 3 п. 8 Порядку, Порядком роботи. Виходячи з положень даного Порядку за запитом в електронній формі організація може отримати виписку тільки щодо самої себе.

  Запит (заявку) на надання виписки з ЕГРЮЛ може подати фізична особа, яка має право діяти без довіреності від імені організації (абз. 3 Порядку роботи). Така особа зобов'язана мати СКП - сертифікат ключа підпису (сертифікат CryptoPro), виданий підтверджуючий центр, акредитованим в мережі довірених центрів, що засвідчують ФНС Росії (абз. 6 Порядку роботи).

  Подати заявку і отримати інформацію про хід її виконання можна за допомогою онлайн-сервісу на сайті ФНС Росії (Абз. 7 Порядку роботи).

  При подачі заявки (запиту) через Інтернет виписка з ЕГРЮЛ може бути надана одним із таких способів на вибір заявника (п. 1 розд. I Порядку роботи):

  • в електронному вигляді через мережу Інтернет;

  • на паперовому носії в податковому органі - при особистому зверненні туди заявника;

  • на паперовому носії поштовим відправленням.

  Згідно з Постановою Уряду РФ від 6 серпня 2015 р № 809 "Про внесення змін до окремих актів Кабінету Міністрів України" відомості про конкретний юридичну особу або ВП у формі електронного документа можна отримати з ЕГРЮЛ або ЕГРІП безкоштовно.

  згідно роз'яснення , Даними в Листі ФНС від 11 серпня 2015 р N ГД-4-14 / 14094 @, виходячи з положень пунктів 1 і 3 статті 6 Федерального закону від 6 квітня 2011 року № 63-ФЗ "Про електронний підпис" виписка з ЕГРЮЛ / ЕГРІП або довідка про відсутність запитуваної інформації в формі електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом , Рівнозначна виписці (довідці) на паперовому носії, підписаної власноручним підписом посадової особи податкового органу та завіреної печаткою. Крім того, зазначено, що відповідно до положень пункту 2 частини 1 статті 7 Федерального закону від 27 липня 2010 року № 210-ФЗ "Про організацію надання державних та муніципальних послуг" органи, які надають державні та муніципальні послуги, не має права вимагати від заявника уявлення виписки з ЕГРЮЛ / ЕГРІП. Надання відомостей, що містяться в ЕГРЮЛ / ЕГРІП, органам, які надають державну послугу, здійснюється Федеральною податковою службою щодо міжвідомчої запитом з використанням єдиної системи міжвідомчого електронного взаємодії (частина 1 статті 7.1 Федерального закону від 27 липня 2010 року № 210-ФЗ "Про організацію надання державних і муніципальних послуг ").

  Заява (запит) на виписку з ЕГРЮЛ

  Згідно п. 7 Порядку для отримання виписки з ЕГРЮЛ про конкретний юридичну особу необхідно подати запит (заява) до відповідного податкового органу. Форма запиту не встановлена, тому його можна скласти в довільній формі. При цьому Порядком встановлено обов'язкові відомості, які повинні міститися в запиті (п. 7 Порядку):

  Порядком не встановлено можливість відмови в прийомі запиту податковим органом унаслідок відсутності в ньому свідоцтво про Державну або ІПН. У той же час необхідність вказівки ОГРН або ІПН пов'язана з тим, що на практиці в ЕГРЮЛ можуть виявитися записи про декілька юридичних осіб з однаковим найменуванням, включаючи організаційно-правову форму. У такій ситуації податковий орган не зможе визначити, про який з цих осіб слід надати виписку, і видасть замість неї довідку про відсутність запитуваної інформації (п. 16 Порядку).

  У разі якщо один з реквізитів (ІПН або свідоцтво про Державну) невідомий, його можна встановити за допомогою сайту ФНС Росії по іншим відомим реквізитами і привести їх у запиті повністю.

  Рекомендую звернути увагу на запиті такі додаткові дані:

  • кількість необхідних примірників виписки, тому що по одному запиту про надання відомостей з ЕГРЮЛ може бути видано стільки екземплярів виписки, скільки вказано в запиті (п. 1.6 листа ФНС Росії від 30.12.2010 N ПА-37-6 / 19020 @);

  • терміновість запиту, тому що надання виписки з ЕГРЮЛ проводиться в 5 - денний термін, або в терміновому порядку - не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​надходження запиту (абз. 3 п. 1 Постанови Уряду РФ від 19.05.2014 N 462);

  • спосіб надання виписки, тому що нормативно спосіб надання виписки не встановлено. На практиці, якщо інше не зазначено в запиті, в разі подання запиту поштою податкові органи висилають готову виписку також поштою. Якщо запит подається при особистому зверненні, виписка видається на руки, і надсилається заявнику поштою тільки в тому випадку, якщо вона не була отримана заявником (уповноваженою ним особою) особисто. Конкретний термін, протягом якого заявник повинен з'явитися за випискою особисто, рекомендуємо уточнити в податковому органі;

  • дані особи, від імені якого складено запит, тому що якщо запит складається від імені фізичної особи, в ньому повинні міститися дані документа, що посвідчує особу , ІПН (при наявності) та відомості про місці проживання (Це роз'яснено на порталі державних послуг www.gosuslugi.ru). Якщо запит складається від імені організації, рекомендуємо вказати її повне найменування (з організаційно-правовою формою) і такі відомості: ОГРН, ІПН і КПП.

  Виписка з ЕГРЮЛ про самому юридичну особу, яка звернулася за її отриманням, надається безкоштовно (в т.ч. - на паперовому носії). В інших випадках за отримання виписки з організацій і фізичних осіб стягується плата (абз. 2 п. 1 Постанови Уряду РФ від 19.05.2014 N 462). Тому, якщо організації потрібно виписка з ЕГРЮЛ про себе, запит слід скласти від імені самої організації.

  Запит фізичної особи підписується ним самим або іншою уповноваженою особою, запит організації підписує її керівник . При цьому слід вказати П.І.Б. підписала і його посаду. Згідно з роз'ясненнями МНС Росії (лист від 13.10.2004 N 09-0-10 / 4058 @) запит від імені організації також може підписати інша особа, правомочна за рішенням організації підписувати відповідні документи (наприклад, представник організації на підставі довіреності). В такому випадку запит повинен бути завірений печаткою юридичної особи (лист МНС Росії від 13.10.2004 N 09-0-10 / 4058 @).

  Зразок заяви (запиту) на отримання виписки з ЕГРЮЛ

  В ИФНС Росії № __________________
  Від: _______________________________
  Юридична адреса: ________________
  ОГРН: ____________________________
  ІПН: ____________________________
  КПП : ____________________________

  ЗАПИТ

  ТОВ "Одноденка", в особі Генерального директора _______________ (Паспорт серії __ № _________ виданий _________), просить видати виписку з ЕГРЮЛ на:

  ТОВ "Ромашка"

  свідоцтво про Державну : 1234567891011

  ІПН : 1234567890

  в кількості - 3 примірників;

  терміновість запиту - протягом 5 днів;

  спосіб надання виписки - поштою;

  Додаток:

  1. Оригінал платіжного доручення № _____ на суму _____ руб. _____ коп.

  Генеральний директор _______________/_______________/
  М.П. "____" _______________ 20 ___ р

  Термін дії виписки

  ЕГРЮЛ ведуть реєструючі органи - ФНС Росії і її територіальні підрозділи.

  Термін дії виписки з ЕГРЮЛ законодавчо не встановлено. У той же час до нього пред'являються певні вимоги в ряді випадків, коли законодавчо встановлено обов'язок надання виписки, а саме:

  • при подачі позовної заяви до арбітражного суду виписки про позивача і відповідача повинні бути отримані не раніше ніж за 30 днів до звернення позивача до суду (п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ);

  • при подачі заявки на участь у відкритому конкурсі або закритому аукціоні для укладення державного або муніципального контракту виписка повинна бути отримана не раніше ніж за шість місяців до дати розміщення в єдину інформаційну систему сповіщення про проведення відкритого конкурсу або до дати відправлення запрошення взяти участь в закритому аукціоні ( пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 51, пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 88 Федерального закону від 05.04.2013 N 44-ФЗ "Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних ну жд ");

  • при нотаріальному посвідченні угоди, спрямованої на відчуження частки або частини частки в статутному капіталі ТОВ, виписка в ряді випадків повинна бути отримана не раніше ніж за 10 днів до звернення до нотаріуса, а в ряді інших випадків - не раніше ніж за 30 днів (п. 13 ст. 21 Федерального закону від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю").

  Конкретний термін, не раніше якого повинна бути отримана виписка, слід уточнити в державному органі, в який вона буде представлятися.

  Виписка з ЕГРЮЛ про самому юридичну особу, яка звернулася за її отриманням, надається безкоштовно. В інших випадках за отримання виписки з організацій і фізичних осіб стягується плата (абз. 2 п. 1 Постанови Уряду РФ від 19.05.2014 N 462). Тому, якщо організації потрібно виписка з ЕГРЮЛ про себе, запит слід скласти від імені самої організації.

  Запит фізичної особи підписується ним самим або іншою уповноваженою особою, запит організації підписує її керівник. При цьому слід вказати П.І.Б. підписала і його посаду. Згідно з роз'ясненнями МНС Росії (лист від 13.10.2004 N 09-0-10 / 4058 @) запит від імені організації також може підписати інша особа, правомочна за рішенням організації підписувати відповідні документи (наприклад, представник організації на підставі довіреності). В такому випадку запит повинен бути завірений печаткою юридичної особи (лист МНС Росії від 13.10.2004 N 09-0-10 / 4058 @).

  Стаття написана і розміщена 20 червня 2014 року. Доповнена - 26.08.2015

  УВАГА!

  Копіювання статті без вказівки прямого ПОСИЛАННЯ заборонено. Внесення змін до статті можливе только з Дозволу автора.

  Автор: юрист и податковий консультант Олександр Шмельов © 2001 - 2019

  Корисні посилання по темі "Виписка з ЕГРЮЛ і ЕГРІП":

  1. Виняток з ЕГРЮЛ недіючих юридичних осіб

  2. Виписка з ЕГРП

  3. Як зареєструвати ІП (ПБЮЛ) і ТОВ в податковій інспекції самому

  4. Підготовка та оформлення необхідних документів для реєстрації.

  5. Реєстрація ТОВ (ЗАТ, ВАТ) або ВП у податковій інспекції

  6. Коли не треба регистировать ІП ?

  7. Реєстрація ТОВ (ЗАТ, ВАТ) або ВП у ПФР, ФОМС, ФСС, Росстат)

  8. виготовлення друку .

  9. Відкриття розрахункового рахунку в банку .

  10. Реєстрація змін в статуті, установчих документах, ЕГРЮЛ

  11. Зміна директора та внесення змін до ЕГРЮЛ про його паспортних даних

  12. Реорганізація юридичної особи

  13. Способи ліквідації організації