Реклама
Реклама
Реклама

Зміст і порядок отримання виписки з ЕГРП на нерухоме майно

 1. Для чого потрібна виписка з ЕГРП
 2. Види виписок з державного реєстру
 3. Зміст виписки з єдиного реєстру нерухомості
 4. Термін дії виписки
 5. отримання виписки

Виписка з єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним (ЕГРП) є інформаційним документом, виконаному на спеціальному бланку Федеральної реєстраційної служби, який завіряється гербовою печаткою Управління ФРС і підписом уповноваженої посадової особи Виписка з єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним (ЕГРП) є інформаційним документом, виконаному на спеціальному бланку Федеральної реєстраційної служби, який завіряється гербовою печаткою Управління ФРС і підписом уповноваженої посадової особи.

Цей документ включає в себе актуальну і повну інформацію про конкретний об'єкт нерухомості (квартирі, земельній ділянці, приватному будинку, приміщенні тощо), містить дані про правовласників даного об'єкта і підтверджує наявність або відсутність зареєстрованих прав щодо нерухомого об'єкта, а також наявність або відсутність будь-яких обтяжень.

ЕГРП як єдиний інформаційний державний ресурс містить дані про всіх існуючих в даний час і вже припинені права на будь-які нерухомі об'єкти. Крім того, в реєстрі об'єднуються відомості про правовласників нерухомого майна, інформація про самих нерухомих об'єктах, про арешти та обтяження в межах російської території.

У державному реєстрі також містяться всі відомості про операції з нерухомим майном, які підлягають згідно із законом державну реєстрацію. Саме тому інформація про нерухомих об'єктах є максимально повної та актуальної.

Для чого потрібна виписка з ЕГРП

Виписка з ЕГРП потрібно в наступних ситуаціях:

 1. при здійсненні різних угод з квартирою або іншим нерухомим об'єктом. Виписка буде потрібно і при купівлі-продажу нерухомості, включаючи купівлю нерухомого майна в іпотеку і кредит, і при оренді, даруванні, вступ в спадок і інших угодах;
 2. при вирішенні деяких спірних питань, пов'язаних з правами на нерухоме майно, і відстоюванні прав на це майно;
 3. при здійсненні межування земельної ділянки. В даному випадку виписка необхідна, якщо відсутні дані про власників (власників) суміжних ділянок;
 4. при розділі квартири або іншого об'єкта нерухомості;
 5. в деяких інших ситуаціях, пов'язаних із здійсненням якихось юридично значимих дій щодо нерухомого майна.

Виписка з держ. реєстру дозволяє потенційному покупцеві квартири або іншого нерухомого об'єкту дізнатися дійсну правову історію придбаного майна, так як отримана від продавця інформація не завжди буває повною і достовірною.

Виписка дає можливість перевірити юридичну чистоту квартири і уникнути в подальшому багатьох неприємностей.

Більш того, така виписка може знадобитися і при судовому розгляді. Якщо у позивача є підстави вважати, що відповідач здатний з метою ухилення від відповідальності продати або «переписати» на родичів належне йому майно, позивач може ще в процесі судового розгляду отримати з виписки відомості про наявність у боржника нерухомого майна і вимагати в суді застосувати заходи забезпечувального характеру. Суддя, маючи в своєму розпорядженні завдяки виписці з ЕГРП достовірних даних про конкретний нерухоме майно, може накласти на нього арешт або заборонити відповідачеві вчиняти певні дії з цим майном.

Види виписок з державного реєстру

Види виписок з державного реєстру

Всі відомості про нерухомих об'єктах, що надаються за запитом зацікавлених осіб з державного реєстру, підрозділяються на загальнодоступні відомості і інформацію, доступ до якої обмежений.

Згідно із законодавством інформаційні відомості з ЕГРП вважаються загальнодоступними і відкритими і не є державною таємницею. Тому ці дані мають надається реєструючим органом, а саме Федеральною службою державної реєстрації, кадастру і картографії, будь-якій особі, яка здійснює реєстрацію прав на об'єкти нерухомості, а в деяких випадках і іншим зацікавленим особам.

Виписка з ЕГРП, що містить загальнодоступні відомості - це стандартна виписка про права на об'єкти нерухомості. Однак існують і виписки з ЕГРП, що включають відомості обмеженого доступу, які видаються тільки на вимогу самого правовласника, деяких інших осіб або уповноважених органів держави. До такої інформації обмеженого доступу відносяться:

 1. відомості про зміст будь-яких правовстановлюючих документів крім інформації про обтяження (обмеження);
 2. інформація про перехід прав на нерухомі об'єкти;
 3. узагальнена інформація про права конкретного громадянина на належні або належали йому нерухомі об'єкти;
 4. відомості, що стосуються обмеження дієздатності правовласника, а саме інформація про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним.


Дані виписки видаються відповідно до закону:

 • самому правовласнику або його законному представнику;
 • довіреним особам, які мають відповідну довіреність;
 • заставодержателя (по тим нерухомих об'єктів, які знаходяться у нього в заставі);
 • спадкоємцям до моменту прийняття спадщини;
 • судам, судовим приставам і правоохоронним органам;
 • податковим органам, федеральному і територіальним антимонопольним органам по тим нерухомих об'єктів, які знаходяться на території, підконтрольній даному органу;
 • керівникам державних органів суб'єктів РФ і місцевого самоврядування;
 • голові та заступнику голови російської Рахункової палати і аудиторам Рахункової палати в межах, необхідних для забезпечення роботи Рахункової палати.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що будь-який сторонній чоловік може отримати в державному реєстрі відомості, що стосуються тільки конкретного нерухомого об'єкта. Все решта інформації для нього закрита.

Якщо йому все ж потрібні закриті відомості, наприклад, щоб відстежити ланцюжок угод при покупці квартири, він повинен звернутися до правовласника (в даному випадку до продавця квартири) з проханням отримати і представити виписку про перехід прав (або якусь іншу виписку). Завдяки цій виписці він зможе дізнатися, як квартира, що купується потрапила у власність до продавця, що істотно знизить ризики при купівлі нерухомого майна.

Дізнайтеся,  як прописати новонароджену дитину  і які документи необхідні для його реєстрації Дізнайтеся, як прописати новонароджену дитину і які документи необхідні для його реєстрації.

Який розмір податку на дарування нерухомості стягується з громадян - докладніше в цій статті .

Зміст виписки з єдиного реєстру нерухомості

Виписка з ЕГРП оформляється на спеціальному бланку федерального реєстраційного органу і містить такі відомості загальнодоступного характеру:

 • кадастровий номер, місце розташування, площа та інші відомості про конкретний нерухоме об'єкті;
 • номер, вид і дату державної реєстрації відповідного права;
 • відомості про всі правовласників або правовласників;
 • зареєстровані в установленому порядку обтяження (обмеження) права власності на даний об'єкт нерухомості;
 • найменування (для організації) або ПІБ (для приватної особи) заявника, який звернувся до реєструючого органу за випискою.

Якщо даних відомостей зацікавленій особі недостатньо, він може отримати більш повну інформацію про даний об'єкт нерухомості, запросивши кадастровий паспорт цього приміщення або іншого нерухомого майна.

Термін дії виписки

Законодавством не визначено будь-які обмеження на термін дії отриманої виписки з ЕГРП. У самій виписці вказівку на її час дії також відсутня. Отже, виписка з держ. реєстру має необмежений термін дії.

Однак в даному випадку потрібно враховувати, що інформація, надана реєстраційним органом у вигляді витягу з державного реєстру, дійсна на дату отримання документа, тому відомості про нерухоме майно можуть з часом втратити свою актуальність.

Надаючи виписку з ЕГРП слід також враховувати внутрішні правила конкретних організацій, що вимагають надання виписки. Так, деякі організації та установи приймають лише ті виписки з реєстру, які отримані не раніше визначеного терміну (наприклад, не раніше десяти - тридцяти днів).

отримання виписки

Виписку з ЕГРП можна отримати в територіальному органі Федеральної реєстраційної служби. Існує кілька способів отримання виписки з реєстру:

 1. при особистому відвідуванні;
 2. поштою (необхідно відправляти заяву з нотаріально завіреної підписом заявника);
 3. по електронній пошті (заявник повинен оформити запит у вигляді електронного документа зі своєю завіреної цифровим підписом);
 4. через державний портал Росреестра.

Виписка видається в паперовому вигляді, якщо заявник особисто звернувся до реєстраційного органу або направив запит поштою, і в електронному вигляді, якщо виписку замовили по електронній пошті або через портал Росреестра.

Відомості з державного реєстру при особистому зверненні надаються при пред'явленні заяви, паспорта і платіжної квитанції, яка підтверджує оплату послуг. В даний час державне мито за видачу виписки з ЕГРП становить для громадян 200 рублів і 600 рублів - для юридичних осіб.

Законом встановлено 5-ти денний термін, протягом якого територіальний реєстраційний орган зобов'язаний видати виписку або відмову в її видачі, з дня реєстрації звернення громадянина про надання інформації.

Головною підставою для відмови у видачі запитаної виписки є відсутність у державному реєстрі інформації про зареєстровані права. В цьому випадку особі, яка звернулася до реєстраційного органу із заявою, видається документ, який підтверджує відсутність у реєстрі запитуваних відомостей.

З'явився новий сервіс, де можна швидко отримати виписку з ЕГРП і ГКН, дізнатися кадастрову вартість своєї нерухомості, а також отримати інші виписки з Росреестра З'явився новий сервіс, де можна швидко отримати виписку з ЕГРП і ГКН, дізнатися кадастрову вартість своєї нерухомості, а також отримати інші виписки з Росреестра.

Для отримання потрібної виписки просто пройдіть по цьому посиланню