Реклама
Реклама
Реклама

Акт виконаних робіт. Зразок заповнення та бланк 2019 року

 1. Правила складання акту приймання-здачі виконаних робіт
 2. Для чого потрібен цей акт
 3. Інструкція з оформлення акту здачі-приймання виконаних робіт

Акт по здачі-приймання виконаних робіт складається після виконання підрядником своїх зобов'язань. Акт не є самостійним документів, а служить додатком до роботи за договором підряду. Він є частиною процедури прийому результатів роботи і служить підставою для остаточних розрахунків за підрядним договором між замовником і виконавцем.

ФАЙЛИ
Завантажити порожній бланк акту здачі-приймання виконаних робіт .doc Завантажити зразок заповнення акту здачі-приймання виконаних робіт .doc

Правила складання акту приймання-здачі виконаних робіт

Даний документ не має стандартного, затвердженого на законодавчому рівні, єдиного зразка, тому оформлятися він може у вільному вигляді або за розробленим на підприємстві шаблоном. Друкується акт на звичайному аркуші А4 формату в двох примірниках - по одному для кожної із сторін. Після того, як всі роботи будуть закінчені і співробітництво по об'єкту завершено, акт передається в бухгалтерію підприємства-замовника для складання на його основі фінансової звітності, в тому числі з обліку понесених витрат і зменшення податку на прибуток.

При оформленні акта слід дотримуватися правил і норм діловодства розроблених для подібного роду документів. Зокрема, типовий акт в обов'язковому порядку повинен містити в собі

 • відомості про обидві сторони договору,
 • коротку інформацію про самому договорі, за яким проводилися роботи,
 • Найменування робіт,
 • дату проведення робіт,
 • якість і вартість виконаних робіт.

Акт повинен бути підписаний керівниками обох організацій і проштампований печатками (з 2016 року наявність печаток і штампів у юридичних осіб не є вимогою закону, тому відсутність відбитка не є суворої необхідністю)

У разі великого обсягу або особливої ​​складності виконаних робіт, для оцінки їх якості, а також оформлення акта може залучатися спеціально створена комісія, до якої входять представники підрядної організації і компанії - замовника.

При крайній необхідності може бути залучена і третя сторона у вигляді експертів чи представників контролюючих державних інстанцій. Їх робота обов'язково повинна бути зафіксована в акті, кожен експерт також повинен поставити під документом свій підпис.

Для чого потрібен цей акт

Акт приймання робіт - свого роду гарантія від виникнення судових спорів та розбіжностей. Якщо ж подібний розгляд все ж виникає, акт стає доказовим документом. Відсутність акту суд може розцінити, як зневага до законодавчо встановленої процедури здачі-приймання робіт, що в свою чергу може спричинити накладення штрафних санкцій з боку контролюючих структур.

З переліку виконаних робіт складають таблицю. У документі фіксують і те, що роботи виконані належним чином і у замовника відсутні претензії до виконавця.

У випадках, якщо замовник залишився незадоволений якістю виконаних робіт, це слід також відобразити в акті з докладним перерахуванням виявлених недоліків, а також зазначенням термінів щодо їх усунення.

Інструкція з оформлення акту здачі-приймання виконаних робіт

 • В першу частину акта включаються відомості про те, до якого саме документу він є додатком (номер додатка, дата, номер договору). Потім посередині пишеться слово «акт» і коротко позначається його суть (в даному випадку, «здача-приймання робіт»).
 • Друга частина включає в себе таблицю, але спочатку фіксується сам факт здачі-приймання робіт, а також той документ, на підставі якого він відбувся (його найменування, наприклад, «Договір», номер і дата його складання).
 • Потім в таблицю по порядку вносяться всі види виконаних робіт, із зазначенням термінів здачі, вартості, якості, і зауважень замовника.
 • Колонки про найменування робіт, якості та зауважень слід заповнювати особливо ретельно, оскільки саме ці відомості в разі виникнення судових спорів будуть основними аргументами в суді.

 • Далі необхідно внести пункт про те, що виконані роботи були перевірені і претензії у замовника відсутні. Якщо це не так - то в пункті нижче потрібно детально описати виявлені недоліки, а також внести терміни і порядок щодо їх усунення.
 • Внизу документа слід вказати найменування організацій-сторін договору підряду (відповідно до установчих документів).
 • І на завершення акт по здачі-приймання робіт повинен бути завірений підписами керівників організацій або ж уповноважених на проведення даної процедури осіб.
 • При необхідності акт можна запевнити печатками.

Після підписання акту по здачі-приймання виконаних робіт, всі претензії можуть розглядатися тільки в судовому порядку.