Реклама
Реклама
Реклама

Банківська гарантія

  1. Банківська гарантія: учасники відносин
  2. Поняття і зміст банківської гарантії. особливості використання
  3. Етапи оформлення гарантії в банківській практиці:

Ще статті по темі

Банківська гарантія: учасники відносин


Учасниками відносин при банківської гарантії є банк-гарант, принципал і бенефіціар.

Банк-гарант - банк, що видає гарантію, тобто приймає на себе зобов'язання при настанні обставин, зазначених у гарантії, здійснити платіж зазначеної у ній особі Крім банків видачу гарантій можуть здійснювати страхові компанії.
Принципал - це особа, на прохання якого видається банківська гарантія (за основним боргом це боржник, позичальник).
Бенефіціар - особа, на вимогу і на користь якого банк-гарант здійснює платіж (за основним боргом - кредитор).

Поняття і зміст банківської гарантії. особливості використання


На практиці термін «гарантія» часто використовується як синонім поручительства. Спільними для них є зобов'язання як гаранта, так і поручителя про виплату грошової суми в разі невиконання зобов'язання боржником. Однакові і учасники відносин. Особливості ж цих понять проявляються в правовому полі.
Банківська гарантія - це одностороння угода, оскільки при її укладанні досить волевиявлення лише однієї сторони (гаранта). Банківська гарантія незалежна від правовідносин між бенефіціаром гарантії та його боржником (принципалом).
Таким чином, банківська гарантія - це письмове зобов'язання гаранта виплатити за вимогою бенефіціара суму грошових коштів відповідно до умов зазначеного зобов'язання. Тобто банк-гарант дає на прохання принципала від свого імені письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) грошову суму відповідно до умов гарантії.
Банківська гарантія повинна містити інформацію, що дозволяє бенефіціару переконатися в наступному:
1) що гарантію видає суб'єкт, який має на це право, що має бути зазначено в його ліцензії;
2) що особа, яка підписує документ, уповноважене здійснювати подібні дії.
У зв'язку з цим бенефіціар або повинен ознайомитися з ліцензією гаранта, або нотаріально завірена копія ліцензії видається разом з гарантією.
Банківські гарантії популярні як серед клієнтів банків, так і серед самих банків. Відбувається це через низку причин: по-перше, гарантії мають високу надійність, по-друге, вони швидко реалізованих. Для банку ж це вид діяльності, що приносить дохід (за надання даних послуг він стягує комісійні) і не вимагає негайного відвернення коштів з обороту (на відміну, скажімо, від кредитних операцій). Тобто в даному випадку відволікання коштів або не відбувається взагалі, або воно відстрочено в часі.
У російських банків, будь то банки Москви або регіональні кредитні організації, склалася практика видачі гарантій, як правило, під забезпечення. Відносно стабільних клієнтів в якості забезпечення може бути використана домовленість, що дає банку право безакцептно списувати необхідні суми з рахунків клієнта для відшкодування понесених гарантом витрат. Інші клієнти як забезпечення зазвичай надають в заклад цінні папери, оформляють заставу товарно-матеріальних цінностей і т.д.

Етапи оформлення гарантії в банківській практиці:


1. Подання позичальником в банк-кредитор предгарантійного листи, в якому содер-жится згоду банку-гаранта забезпечити повернення кредиту даним позичальником.
2. Прийняття кредитним комітетом рішення про можливість використання гарантії даного банку-гаранта.
3. У разі позитивного рішення банком-кредитором здійснюється запит ряду документів: оригіналу гарантії, копії ліцензії банку, його балансу, копії аудиторського висновку.

Види банківських гарантій


Залежно від умов сплати бенефіціару грошової суми гарантія можемо бути гарантією на першу вимогу (безумовної) і умовної гарантією. У першому випадку гарант зобов'язаний заплатити за першим письмову вимогу бенефіціара, складеним відповідно до умов гарантії. У другому випадку гарант також повинен провести платіж відповідно до умов гарантії на письмову вимогу бенефіціара, але вже супроводжуваному документами, які доводять або підтверджують невиконання (неналежне виконання) принципалом своїх зобов'язань.
Характеристиками нормальної банківської гарантії є терміновість і безвідкличного, які означають, що гарант не має права в односторонньому порядку, тобто без згоди бенефіціара, відмовитися від прийнятих на себе зобов'язань. Відкличні гарантії зустрічаються вкрай рідко, тому що не відповідають природі банківської гарантії і викликають недовіру з боку бенефіціарів.
Гарантії бувають забезпеченими і незабезпеченими. Забезпечена гарантія передбачає наявність застави майна або іншого способу забезпечення, в той час як незабезпечена - це просте письмове зобов'язання банку.
Підтверджена банківська гарантія - це гарантія, підтверджена в повній сумі або частково іншим банком, який несе перед бенефіціаром солідарну відповідальність.
Синдикована (консорціальні) гарантія банку - гарантія, у видачі якої можуть брати участь відразу кілька банків, що діють через основний банк-гарант. Такі гарантії застосовуються в великих (в тому числі, в міжнародних) угодах, і чим більше банків задіяно у видачі гарантії, тим більше дорогої є ця послуга.
Гарантії також ділять на прямі і контргарантії. У першому випадку зобов'язання перед бенефіціаром приймає на себе сам банк-гарант. Контргарантія ж видається в разі, якщо банк за дорученням принципала вимагає видачі гарантії від іншого банку (в тому числі, іноземного), видавши зустрічне зобов'язання.

3 Жовтня 2008


Друзям це теж може бути корисно: