Реклама
Реклама
Реклама

Що потрібно знати при виїзді за кордон

  1. Закордонний паспорт придбав новий зовнішній вигляд
  2. Виїзд за кордон з дітьми

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» документами для перетинання державного кордону України для громадян України є:   1 Згідно зі статтею 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» документами для перетинання державного кордону України для громадян України є:

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

2. Проїзний документ дитини.

3. Дипломатичний паспорт.

4. Службовий паспорт.

5. Посвідчення особи моряка.

Ці документи є власністю України і при відповідному їх оформлення дійсні для виїзду в усі країни світу.


У разі втрати громадянином України зазначених вище документів, документом, що дає йому право на повернення в Україну є посвідчення особи для повернення в Україну, яке видається дипломатичними або консульськими представництвами України за кордоном після надання їм довідки виданої компетентними органами країни перебування про втрату документів і проходження процедури встановлення особи (дипломатичну чи консульське представництво України за кордоном надсилає відповідний запит в органи МВС Ук раїни за місцем проживання). Для виїзду за кордон громадянами України можуть бути використані і інші види документів, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами.

Перетин державного кордону громадянами України

Порядок перетинання державного кордону України громадянами України визначений Правилами перетинання державного кордону громадянами України (далі Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 Порядок перетинання державного кордону України громадянами України визначений Правилами перетинання державного кордону громадянами України (далі Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 року № 57 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 932).

Перетин державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення посадовій особі Держприкордонслужби України одного з документів зазначених вище, в разі необхідності і інших документів, передбачених міжнародними договорами або внутрішнім законодавством України.

Згідно 3 статті Положення про пункти пропуску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 року № 1203, пункти пропуску поділяються на наступні категорії:

- місцеві (через державний кордон пропускаються тільки громадяни України і сусідньої держави, які проживають в прикордонних областях і районах і транспортні засоби, що належать їм.

- міждержавні (пропускаються громадяни України і громадяни держави, що з Україною межують.

- міжнародні (через державний кордон пропускаються громадяни і транспортні засоби будь-яких країн).

Згідно зі статтею 8 Правил, громадянин України може бути обмежений у праві виїзду з України тільки у випадках якщо що: Згідно зі статтею 8 Правил, громадянин України може бути обмежений у праві виїзду з України тільки у випадках якщо що:

1) він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю;

2) відносно нього діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання;

3) проти нього порушено кримінальну справу;

4) він засуджений за вчинення злочину;

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням;

6) він свідомо повідомив про себе неправдиві відомості;

7) він підлягає призову на строкову військову службу;

8) на нього подано цивільний позов до суду;

9) він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції.

Паспорт може бути у громадянина тимчасово затримано або вилучено службовою особою КПП.

Згідно зі статтею 33 Конституції України громадяни України, ні за яких обставин не можуть бути обмежені в праві повернення в Україну.

Згідно 19 статті Правил громадяни України (пасажири) і обслуговуючий персонал транспортних засобів закордонного прямування мають право:

- Бути присутнім пі час огляду купе, кают, транспортних засобів, вантажів, що належать їм, а також під час відбору зразків проб речовин і матеріалів для експрес-аналізу відповідними контрольними службами;

- Отримувати роз'яснення від посадових осіб контрольних служб у разі відмови в пропуску через державний кордон України, а в разі вилучення паспортних документів - копії протоколів про їх вилучення.

Перетин державного кордону України громадянами України - дітьми

Статтею 313 Цивільного Кодексу України визначено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд з України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів і в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які ними уповноважені Статтею 313 Цивільного Кодексу України визначено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд з України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів і в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які ними уповноважені. Разом з тим, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про громадянство України» особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. Згідно з пунктом 1 статті 2 цього Закону, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Порядок виїзду за кордон дітей - громадян України визначений законодавчими і нормативними актами, основними з яких є:

Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» (від 21 січня 1994);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.08 № 932);

Правила оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.04 № 380).

Згідно зі статтею 17 «Правил оформлення і видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками ( законними представниками), вносяться в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти Згідно зі статтею 17 «Правил оформлення і видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками ( законними представниками), вносяться в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти.

При необхідності виїзду дитини за кордон оформляється проїзний документ, а у випадках, передбачених пунктом 4 цих Правил - паспорт (відповідно до цього пункту із заявою про оформлення паспорта можуть звертатися громадяни України, які досягли 18 - річного віку, а в разі постійного проживання за кордоном - 16 -річного віку в разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України, а також в інших випадках за наявності вимог з боку держави, в яку осуществляетс я виїзд чи вимог міжнародних організацій, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, паспорт може бути оформлений до досягнення громадянином 18-річного віку).

На дітей віком від 5 до 18 років, що виїжджають разом із законними представниками і дані про яку вписуються в їх паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються в ці паспорти і скріплюються печаткою. Для оформлення паспорта (проїзного документа) фотокартки подаються незалежно від віку дитини. Проїзний документ оформляється на термін до трьох років або до досягнення дитиною 18-річного віку.

Під час здійснення прикордонного контролю неповнолітніх громадян України, які перетинають державний кордон, посадові особи Держприкордонслужби перевіряють:

- паспортний документ супроводжуючої особи (передбачений міжнародними угодами);

- проїзний документ дитини (свідоцтво про народження - тільки для поїздок у Російську Федерацію, а також для жителів прикордонних районів, визначених угодою про спрощений пропуск з Республікою Білорусь);

- нотаріально завірена згода обох батьків (законних представників) у якій визначено державу прямування та проміжок часу перебування в цій країні.

Нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків, який не супроводжує дитину, посадова особа Держприкордонслужби не вимагає у разі наявності оригіналів або нотаріально завірених копій: Нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків, який не супроводжує дитину, посадова особа Держприкордонслужби не вимагає у разі наявності оригіналів або нотаріально завірених копій:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

- довідки відділу запису актів цивільного стану (РАЦС) про те, що відомості про батька записані за заявою матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного Кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

- коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини;

- коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з якою рухається дитина, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про громадянство України» особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. Згідно з пунктом 1 статті 2 зазначеного закону, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, у правових відносинах він визнається лише громадянином України.

Причини відмов у пропуску через державний кордон неповнолітніх громадян України

Незважаючи на прийняття Адміністрацією Державної прикордонної служби України разом з іншими центральними органами виконавчої влади комплексу заходів у пунктах пропуску через державний кордон України, показник порушень порядку виїзду за кордон українських дітей продовжує зростати Незважаючи на прийняття Адміністрацією Державної прикордонної служби України разом з іншими центральними органами виконавчої влади комплексу заходів у пунктах пропуску через державний кордон України, показник порушень порядку виїзду за кордон українських дітей продовжує зростати.

Так, за 2007 рік в пунктах пропуску через державний кордон за все не пропущено дітей - 11226 осіб, що становить 57% від загальної кількості відмов у перетинанні державного кордону громадянами України (19455 осіб) і на 24% більше, ніж за аналогічний період 2006 року ( 8556 дітей).

Основними причинами відмов у пропуску залишаються:

- відсутність доручення батьків;

- недійсний документ для закордонних поїздок;

Крім того, мали місце причини:

- відсутній документ на право перетину державного кордону;

- відсутня фото в документах батьків;

- термін дії паспортного документа;

- технічно несправний документ.

Переважній більшості дітей (понад 60%) через відсутність довіреності батьків відмовлено у виїзді з України у пунктах пропуску через державний кордон з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Молдова.

Проведений аналіз відмов у пропуску через державний кордон дітей свідчить, що, незважаючи на вжиті заходи щодо інформування населення про порядок виїзду громадян України за кордон причиною, цього є незнання українськими громадянами та ігнорування вимог міжнародних угод України і законодавства про зарубіжні поїздки.

Зокрема, найбільше порушень стосується надання дозволу законних представників на виїзд неповнолітніх за кордон, а також вимог міжурядових угод України щодо взаємних поїздок громадян з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова. Крім того, значну частку становлять порушення Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.95р. № 57, Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.04р. № 380.

Читайте також по темі:

Закордонний паспорт придбав новий зовнішній вигляд

За подвійне громадянство українців обмежать в правах?

Виїзд за кордон з дітьми

джерело