Реклама
Реклама
Реклама

Інвентаризація розрахунків з дебіторами і кредиторами

 1. В яких випадках проводиться інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості
 2. Терміни проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості
 3. Хто може проводити в компанії інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості
 4. Що робить інвентаризаційна комісія
 5. Документальне оформлення інвентаризації
 6. Інвентаризація розрахунків з дебіторами
 7. Рахунок бухгалтерського обліку
 8. Інвентаризація розрахунків з кредиторами
 9. Рахунок бухгалтерського обліку
 10. Результати інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості

Перед здачею річної бухгалтерської звітності в кожній компанії проводиться інвентаризація розрахунків з дебіторами і кредиторами. Адже на кінець року у компаній, як правило, накопичуються заборгованості як зі свого боку, так і з боку контрагентів, бюджету, власних співробітників.

Ми розповімо вам, як грамотно провести інвентаризацію, як правильно оформити її документально, які рахунки бухгалтерського обліку підлягають обов'язковій звірці і що робити з результатами інвентаризації розрахунків.

В яких випадках проводиться інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості

Головна мета інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості - це виявлення невідповідностей бухгалтерської звітності і визначення наявності боргів як з боку компанії, так і з боку її контрагентів.

Згідно п.2 ст.12 закону 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості в обов'язковому порядку повинна проводитися в наступних випадках:

 1. Перед здачею річної бухгалтерської звітності;
 2. Якщо чекає реорганізація, або ліквідація компанії;
 3. Якщо виникла необхідність показати фінансову спроможність компанії (у випадках залучення нових інвесторів, звіту ради директорів, при визначеннях нових шляхів розвитку та т.д.).

Терміни проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості

Терміни проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості визначає керівник. При цьому обов'язкова інвентаризація перед річним бухгалтерським звітом повинна бути проведена не раніше 1 жовтня звітного періоду. Найбільш оптимальний варіант - це починати інвентаризацію з 1 грудня.

Звертаємо Вашу увагу! Якщо після 1 жовтня з яких-небудь причин вже була проведена перевірка розрахунків з дебіторами і кредиторами, то проводити інвентаризацію вдруге перед здачею звітності не потрібно.

Хто може проводити в компанії інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості

З метою проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості створюється спеціальна інвентаризаційна комісія. У неї можуть входити співробітники адміністрації, бухгалтерії, а також юристи, фінансисти, аудитори. Всі учасники комісії повинні безпосередньо бути присутніми при інвентаризації. При відсутності хоча б одного члена перевірка буде вважатися недійсною.

Що робить інвентаризаційна комісія

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки повинна встановити:

 • правильність розрахунків з банками, фінансовими, податковими органами, позабюджетними фондами, іншими організаціями, а також із структурними підрозділами організації, виділеними на окремі баланси;
 • правильність і обгрунтованість оформленої в бухгалтерському обліку суми заборгованості щодо недостач і розкраданням;
 • правильність і обґрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованості, включаючи суми дебіторської та кредиторської заборгованості, по якій минули строки позовної давності.

Документальне оформлення інвентаризації

Перед початком інвентаризації керівник складає наказ, в якому вказує терміни перевірки, її підставу, членів комісії та відповідальна особа.

Відомості про фактичну наявність майна і реальності врахованих фінансових зобов'язань записуються в інвентаризаційні описи або акти інвентаризації не менш ніж у двох примірниках. Для оформлення процедури і результатів інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості заповнюється № інв-17 «Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами.

В акті інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами зазначаються найменування і номер рахунку бухгалтерського обліку. При цьому значиться на балансі заборгованість ділиться на підтверджену, непідтверджену і на заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності.

Інвентаризація розрахунків з дебіторами

Інвентаризація розрахунків з дебіторами (дебіторської заборгованості) здійснюється в трьох напрямках.

 1. Виявлення заборгованості контрагентів. При цьому з метою отримання достовірних відомостей, краще проводити звірку по кожному постачальнику і покупцеві. На цьому етапі важливо правильно оцінити, який розмір простроченої або сумнівної заборгованості, чи можливо сформувати резерв по сумнівних боргах або списати борг.
 2. Виявлення заборгованості з боку співробітників, наприклад, вони могли не відзвітувати за відрядження і т.д.
 3. Наявність податкових чи інших переплат до бюджету та фондів.

Щоб зручніше було розібратися, за якими рахунками належить провести перевірку під час інвентаризації дебіторської заборгованості, ми склали таку таблицю.

Підібрати проводку для будь-якої операції ви можете в зручному сервісі Банк проводок.

Рахунок бухгалтерського обліку

що перевіряємо

При перевірці розрахунків з контрагентами

60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.Проверяем дебетове сальдо за цим рахунком, звертаючи увагу на виплачені аванси постачальникам, від яких так і не прийшли обіцяні товари. Важливо правильно визначити термін заборгованості, так як якщо він прострочений, то ви будете створювати резерв по сумнівних боргах або списувати їх як безнадійні (кожен випадок потрібно аналізувати окремо).

2. Звертаємо увагу на товари, що надійшли без супровідних документів, або на які документи прийшли або прийдуть пізніше, тут може виникнути різниця в ціні.

62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Виявляємо випадки, коли товари (послуги) були продані, а гроші за них не надійшли. Якщо термін сплати прострочений, необхідно буде створювати резерв по сумнівних боргах.

76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

Виявляємо дебіторську заборгованість, не врахована на сч.60, 62 (що надійшли дивіденди, претензії підрядникам, страховка і т.д.).

При перевірці розрахунку з персоналом

70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Чи не мала місце переплата заробітної плати. При перевірці дивимося дані відомості Т-51 (якщо з / п перераховувалася на банкомат), розрахунково-платіжної відомості Т-49 (якщо з / п видавалася через касу). Показники відомостей і сч.70 повинні збігатися.

71 «Розрахунки з підзвітними особами»

Наявність підзвітних сум, які були видані, але не підтверджені авансовими звітами або до них не додано підтверджуючі документи. Крім того, необхідно визначити, чи дотримані працівником терміни користування підзвітними грошима, чи є невитрачені суми, і чи був їх повернення.

73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»

Позики співробітників, які вони не погасили, або невідшкодований збиток з їх боку.

При перевірці розрахунків з податковою інспекцією та позабюджетними фондами

68 «Розрахунки з податків і зборів»

Виявляємо надміру сплачені податки та інші платежі до бюджету.

69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»

Відшкодування з ФСС оплати за лікарняний лист

При необхідності можна звірити також розрахунки з засновниками

75 «Розрахунки з засновниками»

Перевіряємо заборгованість власників компанії по оплаті частки в ТОВ або акцій в АТ

Інвентаризація розрахунків з кредиторами

Інвентаризація кредиторської заборгованості також відбувається за трьома напрямком: розрахунки з контрагентами, з співробітниками, бюджетом та фондами.

Звертаємо Вашу увагу! Потрібно ретельно аналізувати кожну кредитну заборгованість, так як можуть бути прострочені платежі або змінився статус кредитора (реорганізований, розпущений, ліквідовано), в цьому випадку у компанії є шанс списати заборгованість.

Рахунок бухгалтерського обліку

що перевіряємо

При перевірці розрахунків з контрагентами

60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Визначаємо наявність і розмір нашого боргу перед постачальниками і підрядниками. Звіряємо, чи не минув термін сплати по боргах.

62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Звертаємо увагу на перераховані аванси в рахунок майбутніх товарів, послуг або робіт, які компанія ще не надала замовнику

66 «Розрахунки по короткострокових кредитах»

Чи були зроблені в звітному періоді всі необхідні виплати по кредитах. Сплачено відсотки. Також оцінюється можливість підприємства погасити надалі взяті на себе зобов'язання. Для виконання цього завдання аналізуйте бухгалтерські регістри, а також графік погашення вами кредитів, довідки та виписка з банку про сплату.

67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами»

76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

Депонована заробітна плата. Крім цього виявляємо прийнятий до відрахування ПДВ при перерахуванні передоплати постачальникам.

При перевірці розрахунку з персоналом

70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Борги компанії по заробітній платі, лікарняними та відпускними. Необхідно також встановити причини невиплати з / п.

71 «Розрахунки з підзвітними особами»

Чи були випадки, коли співробітник обгрунтовано витратив більше, ніж йому було видано під звіт (припустимо у відрядженні). Цей перевитрата підлягає виплаті.

73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»

Чи немає боргів перед співробітниками з різних компенсацій, припустимо, він використовував (за потребою) особисті речі в службових цілях і т.д.

При перевірці розрахунків з податковою інспекцією та позабюджетними фондами

68 «Розрахунки з податків і зборів»

Чи є невиплачені податки або страхові внески.

69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»

При необхідності можна звірити також розрахунки з засновниками

75 «Розрахунки з засновниками»

Виявляємо заборгованість компанії перед її власниками в частині невиплати їм належних дивідендів.

Читайте також:

 • Як списати дебіторську заборгованість минулих років: проводки, приклад
 • Списання безнадійної дебіторської заборгованості: докладна інструкція

Результати інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості

За результатами інвентаризації дебіторської заборгованості виявляються сумнівні і безнадійні борги покупців, замовників, персоналу за іншими операціями і т. Д. Перед організацією. У бухгалтерському обліку сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість організації, яка не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями.

Таким чином, за результатами інвентаризації дебіторська заборгованість по кожному зобов'язанню з урахуванням терміну погашення і виходячи з умов укладених договорів, може бути класифікована або як заборгованість, за якою строк погашення ще не настав, або як заборгованість, по якій цей термін вже пройшов.

Те ж саме можна сказати і щодо результатів інвентаризації кредиторської заборгованості. Крім того, по простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості слід визначити термін її позовної давності, а також встановити обставини, переривають даний термін.

Всі господарські операції і результати інвентаризації підлягають своєчасної реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких пропусків або вилучень. Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому вона була закінчена, а по річної інвентаризації - в річному бухгалтерському звіті.