Реклама
Реклама
Реклама

Акт передачі грошових коштів

Акт передачі грошових коштів по суті це продовження або додаток на окремій сторінці договору дарування грошових коштів. Так само, акт передачі грошей є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу, так як фінансові зобов'язання оформляються саме таким актом.
Акт передачі грошових коштів по суті це продовження або додаток на окремій сторінці договору дарування грошових коштів
У нашому випадку один обдарований, а інший дарувальник склали акт про наступне. Дарувальник дарує якусь суму грошей (в разі купівлі-продажу, просто передає гроші за договором), а обдарований приймає.

Цей акт передачі грошових коштів підтверджує, що зобов'язання сторін виконані, і якась сума грошей передана повністю, що підтверджується підписом. А так само не забудьте вказати, що у сторін немає один до одного претензій.

За актом передачі грошей одна сторона (дарувальник) безоплатно передає другій стороні (обдаровуваному) грошові кошти у власність.

Передача грошових коштів здійснюється за допомогою їх вручення, символічної передачі (вручення ключів і т.п.) або банківський переказ або вручення документів.

дивитися інший зразок акта ...

Акт прийому передачі грошових коштів

м _______________

Московської області «___» _________ 20__ року.

Ми, Гр. ________________, __ _________ 19__ року народження, яка проживає за адресою: Московська область, м _____________, вул. ____________, д. __ (__________), кв. __ (_________________), паспорт: __ __ __________, виданий __ _________ 20__ року ОВС _____________ Московської області, код підрозділу ___-____ іменована надалі «Дарувальник», з одного боку,

і гр. _______________, __ _________ 19__ року народження, який проживає за адресою: Московська область, м ___________, вул. ____________, д. (____________), кв. __ (____________), паспорт: __ __ _________, виданий __ _________ 20__ року ОВС ____________ Московської області, код підрозділу ___-____, іменований надалі «Обдаровуваний», з іншого боку, склали цей акт прийому передачі грошових коштів про наступне:

Дарувальник відповідно до договору дарування грошових коштів від «___» _________ 201 _ року, укладеного між Дарувальником і обдаровує, передає суму грошей в розмірі ____________ (_________________) гривень, а Обдаровуваний приймає суму грошей в розмірі ____________ (_________________) гривень в повній сумі.

Цим актом прийому передачі грошових коштів кожна зі сторін за договором підтверджує, що зобов'язання сторін виконані, сума грошей в розмірі _________ (_________________) гривень передана повністю, у сторін немає один до одного претензій по суті договору.

Цей акт прийому передачі грошових коштів складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику знаходиться у Дарувальника і Обдаровуваного.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Дарувальник: ________________________.

Обдаровуваний: _____________________.

закон РАА