Реклама
Реклама
Реклама

Акт ревізії каси

 1. Як здійснюється ревізія
 2. Складання акта ревізії
 3. Коли потрібно проводити ревізію каси
 4. Бланк і зразок заповнення

Періодично в організації виникає необхідність в проведенні інвентаризації готівки. Про те, як відбувається заповнення бланка акта ревізії грошових коштів, читайте в наступній статті.

Як здійснюється ревізія

Акт ревізії складається на підставі результатів проведеної ревізії. Складає його комісія з ревізії. Це пов'язано з великою відповідальністю за оборот грошей і цінностей, які знаходяться в касі і вимогами законодавства.

Склад комісії по ревізії визначає керівництво організації за допомогою видання наказу Склад комісії по ревізії визначає керівництво організації за допомогою видання наказу. Цей наказ повинен бути доведений до голови і всіх членів комісії. В знак підтвердження про ознайомлення вони повинні проставити на ньому свої підписи.

Також до наказу в обов'язковому порядку потрібно ознайомити касира, який несе відповідальність за перевіряється касу.

Перед початком проведення ревізії голова комісії повинен оголосити зміст документа, на підставі якого буде проводитися перевірка каси.

Потім всі присутні особи можуть запропонувати свої підстави про наявність підстав, які перешкоджають проведенню даної перевірки. Якщо підстав для відкладення перевірки не виявлено, комісія починає перевірку.

Всі дії по перевірці можна здійснювати тільки в присутності всіх членів комісії, матеріально-відповідального касира та інших зацікавлених осіб.

В ході ревізії можуть складатися документи, в яких фіксується порядок здійснення перевірки.

Складання акта ревізії

За підсумками проведеної ревізії повинен бути складений підсумковий документ - акт ревізії.

Складається він у такий спосіб:

 1. Прописується назва документа - акт ревізії каси.
 2. Повна дата оформлення акта.
 3. Назва організації, в якій проводилася ревізія.
 4. Зміст операції, яка стала підставою для оформлення акта.
 5. Вимірювання операції в грошовій формі, із зазначенням одиниць, в яких здійснюється вимір.
 6. Посади, а також прізвища, імена та по батькові всіх членів ревізійної комісії.
 7. Підписи всіх учасників комісії, з розшифровкою.

Кожен член комісії повинен отримати свій примірник акта ревізії каси.

Заповненням акту буде займатися той працівник, на якого покладено такий обов'язок у відповідність з наказом про проведення ревізії.

Також один примірник акта повинен бути переданий до відділу бухгалтерії. У бухгалтерії на акті робиться позначка про наявність чи відсутність невідповідностей. Якщо невідповідності були виявлені, до акта робиться додаток, в якому вказується розмір недостачі.

Ситуація, що склалася є підставою для проведення службового розслідування, за результатами якого винні особи понесуть відповідальність.

Зразок акту ревізії наявних грошових коштів представлений нижче.

Коли потрібно проводити ревізію каси

Ревізію каси обов'язково потрібно проводити в наступних випадках:

 • при зміні особи, яка несе матеріальну відповідальність за касу - касира;
 • при виявленні крадіжки грошей або грошових документів з каси;
 • якщо організація була реорганізована або повністю ліквідована;
 • перед початком формування річної бух. звітності;
 • в разі виникнення надзвичайних подій;
 • в інших додаткових випадках, передбачених законодавством.

Отже, у всіх цих ситуаціях повинен складатися акт ревізії каси підприємства.

Бланк і зразок заповнення

завантажити бланк акта ревізії каси.

завантажити зразок акту ревізії каси:

завантажити  зразок акту ревізії каси: