Реклама
Реклама
Реклама

Форма ОС-1 зразок заповнення та бланк. Акт приймання-передачі основних засобів

Процедура оформлення, операції з постановки на облік і зняття з обліку, а також передачі і прийому майна довгострокового користування (за винятком капітальних будівель і споруд) та об'єктів, зарахованим до категорії основних засобів організації, супроводжуються складанням документа форми ОС-1 - акту прийому- передачі основних засобів.

Акт призначений для введення майна, об'єктів і предметів в експлуатацію і постановки на облік для складання бухгалтерської звітності. Основні засоби, які вимагають установки або проведення монтажних робіт, приймаються за актом після їх повної готовності до здачі.

Чи включається до складу основних засобів майно, отримане:

  • по операціях купівлі-продажу, в результаті обміну, в процесі безоплатної передачі в користування, а також придбане після закінчення договору лізингу (оренди з подальшим викупом);
  • за плату безготівковим (готівковим) порядком, в результаті виготовлення власними виробничими силами і введенні в експлуатацію будівель, споруд та прибудованих частин будівель, проведених в установленому порядку.

Актом за формою ОС-1 оформляється факт вибуття майна з категорії основних засобів (при відчуженні по операціях купівлі-продажу, міни тощо). Для виняткових випадків прийому-передачі майна законодавством передбачені особливі умови.

Підприємства, які в процесі діяльності здійснюють між собою прийом або передачу майна, що належить до категорії основних засобів, зобов'язані оформляти їх постановку на облік або вибуття документами форми ОС-1 (для об'єктів основних засобів, за винятком будівель, будівель), форми ОС-1А (для будівель, споруд) та форми ОС-1Б (для групи об'єктів обліку, за винятком будівель, споруд).

Всі акти даної категорії повинні бути затверджені відповідальними особами підприємств з обох сторін, складені в двох і більше примірниках (у разі потреби). До актів прийому-передачі засобів і об'єктів може бути додана документація описового і технічного характеру.

У перший розділ актів за формою ОС-1 і ОС-1А відомості вносяться на підставі даних підприємства-здавальника, і носять інформаційний характер для майна з категорії основних засобів, що експлуатувалося раніше. При придбанні нових об'єктів обліку або їх самостійному виготовленні, вносити такі відомості немає необхідності.

У графі для відображення амортизаційних нарахувань вказуються підсумкові суми нарахованої амортизації з моменту початку експлуатації об'єкта. Друга частина документа - розділ 2 - повинна бути заповнена підприємством-отримувачем.
При прийомі-передачі об'єкта, що перебуває у власності у кількох юридичних осіб, дані про майно спільного володіння відображаються пропорційно часткам кожного підприємства.

В розділ довідкової інформації в тексті бланка в обов'язковому порядку вносяться відомості про кожного співвласника об'єкта. У разі якщо операція прийому-передачі передбачає розрахунки між сторонами в іноземній валюті, то в акті вказується курс ЦБ на день здійснення операції або дату, встановлену відповідно до вимог бухгалтерської звітності.

Бланк форми ОС-1 скачати   (Розмір: 82,5 KiB | Завантажень 35 711) Бланк форми ОС-1 скачати (Розмір: 82,5 KiB | Завантажень 35 711)

Зразок заповнення форми ОС-1 (акта приймання-передачі основних засобів) скачати   (Розмір: 72,5 KiB | Завантажень 46 899) Зразок заповнення форми ОС-1 (акта приймання-передачі основних засобів) скачати (Розмір: 72,5 KiB | Завантажень 46 899)