Реклама
Реклама
Реклама

Зразок дефектного акту на капітальний ремонт. Завантажити бланк 2019

 1. Як складати дефектної акт в 2019 році
 2. Завантажити бланк дефектної відомості
 3. Зразок заповнення дефектного акту на поточний ремонт
 4. Зразок дефектного акту на капітальний ремонт
 5. Завантажити бланк дефектного акту

Дефектний акт на поточне відновлення відноситься до документа первісного обліку. Він заповнюється установою, до балансу якого відносяться об'єкти, що перевіряються. Оформляється акт спеціальної комісій, згідно загальноприйнятих стандартів (СНиП, РОСТ і ГОСТ). Даний документ є підставою для розрахунку кошторисної вартості об'єкта.

У яких випадках складається

Дефектний акт на ремонт оформляється тільки при виявленні несправностей в досліджуваних об'єктах. До них можна віднести будівлі і споруди, автотранспорт, а також будь-який тип обладнання. Такий документ мають право оформляти різні установи, що здійснюють комерційну діяльність, в незалежності від їх приналежності до галузі народного господарства. Найбільш часто, оформлення відомості дефектів на відновлення зустрічається в будівельних установах і на виробництві.

Як складати дефектної акт в 2019 році

Акт дефектів на відновлювальні заходи можна оформляти як в довільній, так і за типовою формою Акт дефектів на відновлювальні заходи можна оформляти як в довільній, так і за типовою формою. Деякі установи самі розробляють даний документ, що містить потрібні графи і таблиці. Заповнювати бланк мають право тільки члени комісії, призначені наказом керівництва установи. Комісія розпочинає роботу після ознайомлення з наказом. Завдання комісії - скрупульозно обстежити об'єкти на предмет несправностей і дефектів. При перевірці будівельного об'єкта фахівці комісія зобов'язані оглядати конструктивні елементи, функціональність яких повинна відповідати стандартним правилам і державним нормативам з урахуванням процентного зносу основних засобів.

При виявленні недоліків у період огляду, члени комісії заповнюють акт виявленими відомостями. На підставі відомості дефектів складається кошторис і здійснюється ремонт об'єкта. До акта можна додавати фотоматеріали, а також зауваження свідків.

В кінці складеного бланка члени комісії зобов'язані написати свої висновки по сучасному стану об'єкта. Як правило, в такому документі містяться таблиці, для внесення всіх виявлених зауважень. Акт, за зовнішнім станом, схожий на кошторис без змісту оціночних показників.

Для, більш повного, обґрунтування необхідності здійснення поточного ремонту або капремонту, в складеному документі зобов'язані відображатися такі відомості:

 • Найменування вулиці і адреса будинку, в якому намічається ремонт.
 • Етапи виконання ремонту.
 • Перелік елементів, необхідних для відновлення.
 • Список всіх зауважень, виявлених при дослідженні і т. Д.

Завантажити бланк дефектної відомості

Бланк дефектної відомості

Завантажити заповнений зразок дефектної відомості

зміст

Акт дефектів заповнюється установою на аркушах формату А4, з обов'язковою наявністю наступних даних:

 1. За фамільний список членів призначеної комісії.
 2. Назва установи, в якому виконується обстеження.
 3. Найменування досліджуваного об'єкта з відображенням технічних відомостей, в т.ч. інвентарний номер.
 4. Перелік виявлених зауважень.
 5. Рекомендації членів комісії по капремонту або поточному відновленню і т. Д.

Для того, щоб папір придбала юридичну законність, вона повинна бути підписана всіма членами комісії і завірена печаткою установи, на якому здійснювалось обстеження об'єкта.

Нерідко необхідність в написанні акту дефектів з'являється у підприємців, які готують свої цехи з виробництва або офісні будівлі до ремонту. При такому розкладі комісія, створюється з фахівців високої кваліфікації, яка надає допомогу в розрахунку загальної суми витрат, необхідних для усунення виявлених дефектів. Після затвердження акта дефектів членами комісії, створюється кошторис, в якій виконується розрахунок витрат на майбутні відновлювальні заходи.

Зразок заключній частині дефектної відомості

завантажити бланк

Зразок заповнення дефектного акту на поточний ремонт

Акт дефектів на поточне відновлення є документом, що відображає несправності і недоробки, виявлені при дослідженні об'єкта призначеною комісією. Даний документ можна складати при наступних моментах:

 • При плановому обстеженні об'єкта.
 • При дослідженні об'єкта через порушення нормальної його роботи.
 • При прийманні об'єкта з ремонту, після монтажних робіт, при запуску об'єкту в експлуатацію.

Даний бланк є підставою для:

 1. Виконання ремонтно-відновлювальних заходів.
 2. Списання витрат, що здійснюються при виконанні цих робіт.
 3. Списання об'єкта при неможливості його відновлення.

Акт є суцільною таблицю, в яку записуються виявлені дефекти, без відображення вартості майбутніх витрат. Метою даного документа є підтвердження фактичного стану об'єкта для виявлення масштабу майбутнього ремонту і його доцільності. А на підставі акта в подальшому складається:

 • Кошторис на ремонт
 • Звіт про доцільність ремонтних робіт.
 • Наказ на виконання ремонтних заходів або на списання об'єкта.

Завантажити бланк дефектів на поточне відновлення

Зразок дефектного акту на капітальний ремонт

Зразок дефектного акту на капітальний ремонт

Оформлення акта на здійснення капітального ремонту виконується тоді, коли на об'єктах, що перевіряються виявляються які-небудь дефекти конструктивних або структурних елементів. Найбільш часто такі відомості на відновлення складаються будівельними фірмами, на балансі яких знаходиться безліч об'єктів, обладнання та інша різновид техніки.

Акт з капітального відновлення може заповнюватися, як в довільній формі, так і за уніфікованою формою, затвердженою нормативами РФ. Так, постановою Держкомстату РФ № 7 від 21.01.2003 затверджено типову форму № ОС16, яка часто використовується при обстеженні об'єктів.

Заповнювати даний бланк мають право лише члени комісії, які призначаються керівниками установ, на балансі яких знаходяться об'єкти. Приступати до обстеження об'єкта фахівці вправі лише після ознайомлення з наказом керівника. Комісія уважно обстежує аварійні основні засоби. При виявленні несправностей в конструкціях, елементах об'єкта, комісія зобов'язана відобразити виявлені зауваження у відомості. По закінченню обстеження члени комісії зобов'язані надати висновки щодо стану перевіреного об'єкта й укладання по здійсненню капремонту або поточного відновлення. Відомість на здійснення капремонту складається з таблиці, в яку заносяться відомості про всіх замучених. За змістом дефектна відомість на капремонт нічим не відрізняється від акту на поточне відновлення.

Зразок дефектного акту на капітальний ремонт

Завантажити зразок відомості

Завантажити бланк дефектного акту

Завантажити бланк типової дефектної відомості № ОС-1

Для більш детального вивчення складання і редагування дефектної відомості рекомендуємо подивитися відео.

(Відео: "Редагуємо дефектну відомість Excel (наводимо до зручного виду)")