Реклама
Реклама
Реклама

Договір на капітальний та поточний ремонт багатоквартирного будинку

 1. Предмет договору
 2. Термін дії договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. Порядок прийому-передачі робіт
 5. Порядок розрахунку ціни договору
 6. Порядок розрахунків
 7. Конфіденційність
 8. Відповідальність сторін
 9. Підстави і порядок розірвання договору
 10. Вирішення спорів з договору
 11. Форс мажор
 12. Інші умови
 13. список додатків
 14. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

Предметом Договору є передача функцій з утримання, обслуговування та експлуатації багатоквартирних будинків, що знаходяться в управлінні, що складається з багатоквартирних будинків та прилеглих прибудинкових територій згідно з адресною списку і основними характеристиками багатоквартирних будинків (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору (далі по тексту Будинки ).

1.2.

здійснює кваліфіковану реалізацію вищевказаних функцій, з метою експлуатації та підтримки в належному стані та збереження житлових і нежитлових приміщень будинків, внутрішнього інженерного обладнання та прибудинкової території, відповідно до Складу, характеристикам і станом загального майна багатоквартирного будинку (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору .

1.3.

Для реалізації вищевказаних предмета і цілей Договору, доручає, а приймає на себе виконання робіт, перерахованих в Переліку робіт (Додаток № до Договору), що є невід'ємною частиною Договору.

1.4.

не має права доручати виконання наступних робіт:

1.4.1.

Укладання договорів на комунальні послуги;

1.4.2.

Розрахунки вартості комунальних послуг і розміру плати за утримання Будинків;

1.4.3.

Паспортну роботу;

1.4.4.

Підготовку та видачу відомостей, довідок, копій і виписок за запитами населення та інших осіб;

1.4.5.

Облік військовозобов'язаних та інших осіб, що підлягають спеціальних видів обліку.

1.5.

Спосіб виконання робіт, кількість необхідного для цього персоналу, укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами визначається самостійно.

2.

Термін дії договору

2.1.

Договір набуває чинності з м і діє до м

2.2.

Терміни виконання робіт за Договором визначаються періодом часу, встановленому п. 2.1 Договору.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.1.

Оплатити вартість робіт в порядку, розмірі і всіма засобами, встановленими Договором.

3.1.2.

Здійснювати капітальний ремонт Будинків в терміни, встановлені чинним законодавством РФ.

3.1.3.

Здійснювати заходи необхідні для подачі енергоресурсів в Будинків з оформленням для цього актів про розмежування балансової належності інженерних мереж, призначенням осіб, відповідальних за газове, опалювальне і електрогосподарство Будинків.

3.1.4.

Проводити періодичний контроль обсягу і якості виконуваних робіт.

3.1.5.

Здійснювати приймання виконаних робіт спільно з представниками і оформлення відповідних документів.

3.1.6.

Своєчасно повідомити про виявлені недоліки при виконанні робіт.

3.1.7.

В термін з дня виявлення недоліків скласти спільно з представниками акт про виявлені недоліки, а також надати письмові підтвердження про порушення якості виконуваних робіт і умов Договору.

3.1.8.

У разі отримання скарг або заяв від населення, орендарів або будь-яких інших осіб, пов'язаних з обслуговуються Будинками, в термін ознайомити з ними, направленням на адресу копії такої скарги чи заяви, способом передбаченим для вирішення спорів п. 12.3 Договору, запропонувавши йому усунути зазначені недоліки та отримати його письмові пояснення за даними скаргами / заявами.

3.1.9.

Способом передбаченим для вирішення спорів п. 12.2 Договору приймати звіти про виконану роботу, форма звіту узгоджується додатково, обов'язковими реквізитами звіту повинні бути: адресу Будинку; найменування виконаних робіт; натуральний показник робіт; вартісної показник робіт. На кожен будинок надається окремий звіт про виконану роботу.

3.1.10.

У будь-який час, не пізніше, з моменту отримання телефонограми, виділяти своїх представників для оперативного вирішення питань, що виникають під час здійснення робіт в рамках Договору.

3.1.11.

Інформувати, в термін, навмисне, про зміну нормативно-технічних вимог до утримання та обслуговування Будинків.

3.1.12.

Упродовж робочих днів з моменту укладення Договору, надати на період дії Договору, в обслуговуваних Будинках, в безоплатне користування нежитлові приміщення, необхідні для здійснення виробничої діяльності.

3.2.1.

Виконувати роботи з обслуговування та ремонту будинків, визначені в Переліку робіт.

3.2.2.

Виконувати Роботи, передбачені Договором в терміни, встановлені п. 2.1 Договору.

3.2.3.

Виконувати Роботи якісно і в строк відповідно до вимог, що звичайно ставляться до робіт відповідного роду.

3.2.4.

Виявляти причини аварійних ситуацій в Будинках.

3.2.5.

Суворо дотримуватися нормативні терміни усунення аварій і їх наслідків на внутрішніх інженерних мережах в обслуговуваних Будинках.

3.2.6.

Надавати за запитами необхідну інформацію, безпосередньо пов'язану з питаннями експлуатації Будинків.

3.2.7.

Не пізніше одного календарного дня інформувати населення, яке проживає в обслуговуваних Будинках, про терміни майбутнього планового відключення інженерних мереж (водопостачання, опалення), а також про аварії інженерних мереж і терміни ліквідації їх наслідків.

3.2.8.

Забезпечувати збереження Будинків, їх внутрішніх інженерних мереж і всього майнового комплексу, переданого для обслуговування та експлуатації.

3.2.9.

Вести облік за погодженою сторонами формі облік виконаних робіт з експлуатації та утримання будинків, фінансову та бухгалтерську документацію.

3.2.10.

Способом передбаченим для вирішення спорів п. 12.2 Договору передавати звіти про виконану роботу, форма звіту узгоджується додатково, обов'язковими реквізитами звіту повинні бути: адресу Будинку; найменування виконаних робіт; натуральний показник робіт; вартісної показник робіт. На кожен будинок надається окремий звіт про виконану роботу.

3.2.11.

У будь-який час, не пізніше, з моменту отримання телефонограми, виділяти своїх представників для оперативного вирішення питань, що виникають під час здійснення робіт в рамках Договору, розбору скарг і заяв населення, проведеного, здійснення планових та позапланових перевірок та контролю якості, вирішення конфліктних ситуацій з мешканцями , орендарями, контролюючими органами і самим.

3.2.12.

Використовувати надані приміщення тільки в цілях, безпосередньо пов'язаних з виконанням робіт за Договором.

3.2.13.

Допомагати, за його разовим дорученнями, в роботі з населенням, яке проживає в Будинку: підготовка і проведення загальних зборів власників приміщень; масова роздача документів. Терміни і ціна таких робіт узгоджуються Сторонами додатковою угодою.

3.2.14.

Протягом з моменту укладення цього Договору довести до відома населення, що проживає в обслуговуваних Будинках, що дані Будинки обслуговуються із зазначенням годин прийому, адрес і телефонів керівників, диспетчерських і чергових служб.

3.2.15.

Брати участь у всіх перевірках та інспекціях Будинків проводяться.

3.2.16.

Спосіб виконання робіт, кількість необхідного для цього персоналу, укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами визначається самостійно.

3.3.1.

При своєчасному і належному, відповідному п. 3.1.6 Договору, повідомленні про виявлені поточних недоліки при виконанні робіт, вимагати:

3.3.1.1.

Безоплатного усунення недоліків, які виникли з вини;

3.3.1.2.

Відшкодування витрат (реальних збитків) щодо усунення цих недоліків, якщо усунення вироблялося силами третіх осіб або оплачувалося за рахунок;

3.3.1.3.

Відшкодування шкоди, заподіяної Будинкам, майну, третім особам або їх майну, якщо вони нададуть право захищати їх інтереси, і що виник через невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань за Договором або шкоди, заподіяної працівниками в процесі здійснення діяльності відповідно до умов Договору;

3.3.1.4.

Відповідного зменшення рівня оплати виконуваних робіт відповідно до умов Договору або по окремо оформленої домовленості Сторін;

3.4.1.

При виконанні зобов'язань за Договором залучати третіх осіб (субпідрядників) для виконання окремих видів робіт на свій розсуд.

3.4.2.

Розірвати Договір за умови навмисної затримки оплати за виконані роботи на термін більше одного календарного місяця від дати останнього платежу відповідно до умов Договору, при наявності достатніх коштів на розрахунковому рахунку.

3.4.3.

При наявності достатнього професійного досвіду, матеріальної бази і можливостей здійснення відповідних видів діяльності може, за рішенням, виробляти такі роботи за окремими договорами з:

3.4.3.1.

Установка і технічне обслуговування складних приладів і обладнання побутового призначення (електроплити, автоматичні пральні та посудомийні машини, ванні комплекти, прилади обліку і контролю споживаних комунальних послуг і т.д.).

3.4.3.2.

Здійснювати інші види робіт, пов'язані з експлуатацією будівель і прибудинкових територій, в тому числі виконувати за додаткову плату не передбачені Договором роботи на основі окремих угод з (наприклад, виконання додаткових робіт за рахунок коштів населення, створення бібліотек, медпунктів, пунктів прокату побутового інвентарю та ін.).

3.4.4.

Відхиляти санкції, що застосовуються в разі відсутності свого представника при складанні документів, що підтверджують порушення зобов'язань за Договором.

3.4.5.

Опротестувати санкції при зниженні якості виконуваних робіт в разі недотримання термінів оплати виконуваних робіт.

4.

Порядок прийому-передачі робіт

4.1.

Приймання виконаних робіт здійснюється щомісячно з оформленням за формою Акта прийому-передачі виконаних робіт (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору. В акті прийому-передачі виконаних робіт відображається склад і обсяг виконаних робіт, а також їх недоліки.

4.2.

Акт прийому-передачі виконаних робіт складається щомісяця і направляється на розгляд і підписання протягом календарних днів після закінчення звітного місяця.

4.3.

по завершенні виконання робіт у строки, встановлені п. 4.2 Договору, являє Акт прийому-передачі виконаних робіт поштовим відправленням або навмисне.

4.4.

зобов'язаний протягом робочих днів з дня отримання документів, зазначених у п. 4.1 Договору, за участю оглянути і прийняти виконані Роботи (результат Робіт), підписати і повернути 1 (один) примірник акта робіт або направити мотивовану відмову від прийому робіт шляхом направлення його поштою або навмисне. Після закінчення зазначеного терміну, при відсутності мотивованої відмови, Роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті на підставі одностороннього акту, складеного.

4.5.

Максимальний термін розгляду документів і узгодження не може перевищувати календарних днів.

4.6.

Перевірка обсягу та якості, виконуваних робіт, здійснюється із залученням власників приміщень Будинків.

4.7.

здійснює періодичний контроль обсягу і якості виконуваних робіт за погодженим Сторонами графіком перевірок.

4.8.

, Який прийняв Роботи без перевірки, не позбавляється права посилатися на недоліки Робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки).

4.9.

, Виявивши після приймання робіт відступу в них від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені їм при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані, зобов'язаний сповістити про це протягом робочих днів з дня їх виявлення.

4.10.

, Виявив недоліки в роботі при їх прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті прийому-передачі виконаних робіт або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки, або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення.

5.

Порядок розрахунку ціни договору

5.1.

Річна вартість всіх робіт за Договором в узгодженому обсязі і в узгоджені терміни становить руб. (), В тому числі ПДВ -% в розмірі руб. (). Річна вартість всіх робіт за Договором в узгодженому обсязі і в узгоджені терміни становить руб

5.2.

Сторони домовилися прийняти до розрахунку тариф, встановлений.

5.3.

Місячна вартість робіт - огляд загального майна - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.4.

Місячна вартість робіт - про беспеченіе готовності внутрішньобудинкових інженерних систем електропостачання та електричного обладнання, що входять до складу спільного майна, до надання комунальної послуги електропостачання - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.5.

Місячна вартість робіт - підтримання приміщень, що входять до складу спільного майна, в стані, що забезпечує встановлені законодавством Російської Федерації температуру і вологість в таких приміщеннях - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.6.

Місячна вартість робіт - прибирання та санітарно-гігієнічна очищення приміщень загального користування, а також земельної ділянки, що входить до складу спільного майна - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.7.

Місячна вартість робіт - збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, включаючи відходи, що утворюються в результаті діяльності організацій і індивідуальних підприємців, що користуються нежитловими (вбудованими та прибудованими) приміщеннями в багатоквартирному будинку - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.8.

Місячна вартість робіт - організація місць для накопичення і накопичення відпрацьованих ртутьвмісних ламп і їх передачу в спеціалізовані організації, які мають ліцензії на здійснення діяльності по збору, використання, знешкодження, транспортування, розміщення відходів I - IV класу небезпеки - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.9.

Місячна вартість робіт - забезпечення заходів пожежної безпеки - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.10.

Місячна вартість робіт - утримання та догляд за елементами озеленення і благоустрою, а також іншими призначеними для обслуговування, експлуатації та благоустрою цього багатоквартирного будинку об'єктами, розташованими на земельній ділянці, що входить до складу спільного майна - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.11.

Місячна вартість робіт - поточний ремонт - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.12.

Місячна вартість робіт - капітальний ремонт - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.13.

Місячна вартість робіт - підготовка до сезонної експлуатації та утримання спільного майна, а також елементів благоустрою та інших призначених для обслуговування, експлуатації та благоустрою цього багатоквартирного будинку об'єктів, розташованих на земельній ділянці, що входить до складу спільного майна - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.14.

Місячна вартість робіт - проведення обов'язкових щодо спільного майна заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності - становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.15.

Місячна вартість робіт - забезпечення установки і введення в експлуатацію колективних (загальнобудинкових) приладів обліку холодної та гарячої води, теплової та електричної енергії, природного газу, а також їх належної експлуатації (огляди, технічне обслуговування, повірка приладів обліку і т.д.) - складає руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.16.

Місячна вартість робіт - - складає руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.17.

Разом з розрахунку обслуговування кв.м. площі Будинки місячна вартість перерахованих вище робіт становить руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі () руб. Разом з розрахунку обслуговування кв

6.

Порядок розрахунків

6.1.

оплачує виконувані Роботи відповідно до умов цього розділу.

6.2.

Оплата за Договором здійснюється протягом банківських днів з дня отримання від акту виконаних робіт, в розмірі місячної вартості Робіт, визначеною п. 5.17 Договору.

6.3.

Спосіб оплати за Договором: перерахування грошових коштів у валюті Російської Федерації (рубль) на розрахунковий рахунок. При цьому обов'язки в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня списання коштів банком з рахунку.

6.4.

Будь-які домовленості Сторін і зміни рівня обслуговування Будинків, порядку та розміру оплати, інших питань взаєморозрахунків повинні бути оформлені у вигляді додатків та додаткових угод до Договору і підписані представниками обох Сторін.

6.5.

Витрати по платежах стороннім (субпідрядним) організаціям оплачуються. Витрати по платежах ресурсопостачальних підприємствам оплачуються.

6.6.

має право утримати з оплати грошові кошти в розмірі штрафних санкцій, покладених на контролюючими органами за незадовільне утримання будинків, порушення умов експлуатації, перевитрата води, теплової енергії, що сталися з вини, а також неправильну експлуатацію інженерних мереж і в інших випадках.

7.

Конфіденційність

7.1.

Сторони зобов'язуються не розголошувати і вжити заходів до захисту від несанкціонованого доступу третіх осіб до інформації, що відноситься до предмету Договору.

7.2.

Сторони погодилися вважати конфіденційною наступну інформацію:

. У зв'язку з цим Сторони зобов'язуються вжити необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації та не розголошувати її третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Умови конфіденційності справжньою інформації зберігають свою силу протягом всього терміну дії Договору і протягом 3 (трьох) років після закінчення договірних відносин за Договором.

7.3.

Передбачені Договором зобов'язання Сторін щодо конфіденційності і не розголошення інформації не будуть поширюватися на загальнодоступну інформацію.

7.4.

Якщо одна із Сторін допустить розголошення конфіденційної інформації, вона відшкодує іншій Стороні завдані збитки, включаючи будь-яку завдану реальний збиток або упущену вигоду.

7.5.

Конфіденційна інформація може бути передана однією із Сторін органам державної влади з підстав і в порядку, встановлених законодавством, з негайним повідомленням про це іншої Сторони.

8.

Відповідальність сторін

8.1.

Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

8.2.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

8.3.

Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

8.4.

відповідальність:

8.4.1.

У разі несвоєчасного виконання (неналежного виконання) умов, передбачених п. 6.2 Договору, зобов'язується виплатити пені в розмірі в день від місячної вартості Робіт, передбаченої п. 5.17 Договору, за кожний день прострочення, але не більше. При цьому право призупинити виконання робіт аж до виконання зазначених обов'язків за Договором.

8.4.2.

У разі несвоєчасної передачі технічної документації відповідно до умов Договору зобов'язується виплатити пені в розмірі в день від вартості Робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше.

8.4.3.

У разі порушення обов'язків, передбачених п. 3.1.10 Договору, несе відповідальність у вигляді перед.

8.5.

відповідальність:

8.5.1.

У разі несвоєчасного виконання робіт зобов'язується виплатити пені в розмірі в день від вартості етапу робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше.

8.5.2.

У разі невиконання обов'язків, передбачених п. 3.2.3 Договору зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

8.5.3.

У разі невиконання обов'язків, передбачених п. 3.2.6 Договору зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

8.5.4.

У разі невиконання обов'язків, передбачених п. 3.2.7 Договору зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

8.5.5.

несе відповідальність за межі не схоронність переданої йому технічної документації з моменту здачі на зберігання її до дати повернення. За втрату або пошкодження (що робить неможливим нормальне використання) кожної одиниці технічної документації зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

8.6.

У разі порушення однією із Сторін зобов'язань, що впливають на своєчасне виконання зобов'язань іншою Стороною, інша Сторона не несе відповідальності за невиконання умов Договору.

9.

Підстави і порядок розірвання договору

9.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, з підстав, передбачених Договором та законодавством.

9.2.

Одностороння відмова від прийнятих на себе відповідно до умов цього Договору зобов'язань не допускається.

9.3.

Дія Договору автоматично припиняється в разі:

9.3.1.

Ліквідації однієї з його сторін при відсутності правонаступника;

9.3.2.

Фізичному руйнуванні обслуговуються Будинків;

9.3.3.

Розірвання договору управління між власниками будинків і.

9.4.

Будь-яка зміна або розірвання Договору можливе лише після попереднього повідомлення наполягає на цьому Сторони не менше ніж за робочих днів до дати майбутнього розірвання або зміни Договору. При цьому право продовжити термін дії Договору ще на 2 (два) місяці, в разі, якщо обслуговуються Будинки за обставинами, не залежних від, залишаються без обслуговуючої організації після припинення дії Договору.

10.

Вирішення спорів з договору

11.

Форс мажор

11.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

11.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

11.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

12.

Інші умови

12.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

12.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

12.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

12.4.

Договір складений в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

13.

список додатків

14.

Адреси, реквізити та підписи сторін

Найменування: Найменування: Адреса: Адреса: Тел .: Тел .: ОГРН: ОГРН: ІПН: ІПН: КПП: КПП: Р / р: Р / р: Банк: Банк: БИК: БИК: Кор / рах: Кор / рах:

Від імені __________ від імені __________