Реклама
Реклама
Реклама

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцям отримати субсидію?

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцям отримати субсидію?

Фото: voe.com.ua

З 1 травня 2015 роки українці мають можливість отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг не тільки для власного житла, але і для орендованого. Особливо актуальною ця норма законодавства є для внутрішньо переміщених осіб, які змушені орендувати житло. Однак багато переселенців не користуються цим правом через недостатню інформованість.

Що таке субсидія?

Субсидія - це адресна безготівкова або готівкова допомога сім'ї, яка надається на оплату житлово-комунальних послуг.

Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла або будь-які інші негативні наслідки для власника або орендаря житла.

Наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на право особи на призначення субсидії.

Субсидія в Україні призначається відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 N 848, з текстом якого можна ознайомитися за засланні .

Субсидія надається для відшкодування витрат сім'ї:

 • на оплату управління багатоквартирним будинком;
 • послуг з транспортування та розподілу природного газу;
 • комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот);
 • на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення (субсидія надається готівкою один раз на рік).

Кому призначається субсидія?

 • особам, зареєстрованим в житловому приміщенні;
 • особам, які не зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично проживають в ньому на підставі договору оренди.

Хто не має права на субсидію?

Субсидія не призначається особі, яка протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії або автоматичним продовженням субсидії на наступний період, вчинила покупку земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або одноразово оплатило послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного зв'язку на суму понад 50 тис. гривень.

Куди звертатися?

Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад. У сільській місцевості прийом заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Ознайомитися з переліком структурних підрозділів з питань соціального захисту та дізнатися їх контактні дані можна на сайті Мінсоцполітики .

Для оформлення субсидії заявнику необхідно звертатися до відповідних органів за місцем реєстрації місця проживання, а в разі оренди житла - за місцем укладення договору оренди.

Документи для оформлення субсидії також можуть бути спрямовані поштою.

Рішення про призначення субсидії за фактичним місцем проживання особи, яка орендує житло на підставі договору оренди, приймається спеціально створеною комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

Необхідні документи

Заява про призначення житлової субсидії заповнюється заявником на місці за встановленим зразком, містить персональні дані про заявника та відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується заявник.

 1. Декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії заповнюється заявником на місці за встановленим зразком, містить персональні дані про всіх осіб, зареєстрованих або фактично проживають в квартирі, і їх доходи за останні 6 місяців.
 2. Докладати довідки, що підтверджують доходи не потрібно! Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно роблять запити і отримують інформацію про доходи осіб від Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та інших органів виконавчої влади.

3.Договір оренди в письмовій формі - в разі оренди житла.

важливо:

 • органам соціального захисту забороняється вимагати від громадян будь-які інші документи!
 • для оформлення субсидії орендарями квартири не потрібно переоформлення особових рахунків на ім'я орендаря!

Договір оренди

 • договір оренди повинен бути укладений у письмовій формі і підписаний обома сторонами;
 • обов'язкове нотаріальне посвідчення договору не вимагається, якщо термін оренди за договором становить менше трьох років;
 • договір обов'язково повинен містити обов'язок орендаря сплачувати всі житлово-комунальні послуги;
 • в договорі необхідно вказати всіх осіб, які будуть проживати в квартирі на підставі договору оренди і сукупний дохід яких буде враховуватися при розрахунку субсидії;
 • в договорі може бути зазначено, що він є безоплатним, в такому випадку орендодавець не отримує винагороди від здачі в оренду житла і, відповідно, не несе обов'язки зі сплати податку;
 • в договорі необхідно чітко вказати термін його дії, так як субсидія призначається до кінця місяця, в якому закінчується термін дії договору оренди.

розрахунок субсидії

Право на призначення субсидії мають сім'ї, в яких розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового платежу сім'ї за житлово-комунальні послуги.

Розмір обов'язкового платежу з оплати житлово-комунальних послуг визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу членів сім'ї. З встановленими на даний момент розмірами обов'язкових платежів можна ознайомитися на сайті Мінсоцполітики в розділі « Розрахунок розміру платежу при наданні субсидії ».

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або осіб, які фактично проживають на підставі договору оренди.

Розрахунки щодо визначення розміру субсидії здійснюються в такій послідовності:

 1. визначається середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців і обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги в цьому доході (відповідно до встановленого обов'язковим платежем для даного рівня доходу сім'ї, см. на сайті Мінсоцполітики за посиланням, зазначеної вище);
 2. визначається загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами; соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, на які може бути призначена субсидія, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України № 409 від 06.08.2014 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», ознайомитися з яким можна по засланні .
 3. визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та обсягом визначеного обов'язкового платежу для сім'ї в залежності від розміру їх доходів.

При цьому сукупний дохід сім'ї обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку на початок періоду, за який враховуються доходи, без урахування податку з доходів фізичних осіб, розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту, в тому числі щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

Крім того, до сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедична їх виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків.

Термін розгляду заяви на оформлення субсидії

Рішення про призначення субсидії має прийматися протягом десяти днів після подання заяви та отримання всіх необхідних відомостей на запит від інших організацій, органів влади та суб'єктів господарювання.

У разі затягування термінів прийняття рішення про призначення субсидії або неправомірну відмову в призначенні субсидії заявник має право оскаржити дії чи бездіяльності структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у вищому органі або в суді.

Списки осіб, яким призначено субсидію, подаються структурним підрозділом з питань соціального захисту в житлово-експлуатаційні організації, житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, керуючі підприємства і організації, організації, що надають житлово-комунальні послуги.

Термін дії субсидії

За загальним правилом субсидія призначається на термін до 12 місяців. Після закінчення терміну отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому періоді. Повторна подача заяви не потрібно.

Для орендарів житла правила отримання субсидії дещо інші. Субсидія надається до кінця місяця, в якому закінчується термін дії договору оренди, але не більше, ніж на 1 рік. Автоматичного продовження субсидії для орендарів не передбачено. Для отримання субсидії в новому періоді необхідно повторно звернутися із заявою, декларацією про доходи та договором оренди в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

скасування субсидії

Надання раніше призначеної субсидії припиняється:

 • Якщо особа, якій призначена субсидія, не оплачує вартість фактично спожитих послуг з урахуванням розміру призначеної субсидії, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії і т.д., що підтверджується відповідними документами. Субсидія припиняється за поданням житлово-експлуатаційних організацій та організацій, що надають житлово-комунальні послуги з місяця, в якому надійшло таке подання. Відновлення субсидії в такому випадку можливо тільки після погашення заборгованості, що накопичилася.
 • Якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, або не повідомив про покупку товарів або оплату послуг на суму понад 50 тис. Грн., В результаті чого йому була надміру перерахована сума субсидії - з місяці, в якому виявлено порушення. В такому випадку особа зобов'язана повернути неправомірно отриману суму субсидії.
 • У разі переїзду сім'ї в іншу місцевість і настання обставин, які унеможливлюють надання субсидії (наприклад, смерть самотнього особи), - з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни.
 • За заявою власника або орендаря житла про припинення субсидії - з місяця, наступного за місяцем його подачі, якщо інше не обумовлено заявою.
 • Якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства при призначенні субсидії, які могли вплинути на право призначення субсидії або визначення її розміру.

РАДА ЮРИСТА: Як переселенцям отримати субсидію?
Що таке субсидія?
Кому призначається субсидія?
Хто не має права на субсидію?
Куди звертатися?