Реклама
Реклама
Реклама

Продаж державного та муніципального майна в електронній формі

Відповідно до ст. 1 Федерального закону від 21 грудня 2001 року N 178-ФЗ «Про приватизацію державного та муніципального майна» (далі - Федеральний закон про приватизацію) приватизація державного та муніципального майна - це оплатне відчуження майна, що перебуває у власності Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, у власність фізичних та (або) юридичних осіб.

Поряд із загальним порядком приватизації державного та муніципального майна законодавством допускається проведення продажу окремих видів майна в електронній формі. Направлено це положення, перш за все, на спрощення процесів взаємодії учасників приватизації майна.

Федеральний закон про приватизацію передбачає лише загальні положення цієї непростої процедури, а ось порядок її організації і проведення встановлюється Урядом Російської Федерації.

До недавнього часу питання правової регламентації процедури продажу державного і муніципального майна в електронній формі залишався відкритим, проте 27 серпня 2012 року, Уряд Російської Федерації затвердив Постанову N 860 «Про організацію та проведення продажу державного або муніципального майна в електронній формі» (далі - Положення про електронної продажу).

Акти Уряду Російської Федерації, що зачіпають права, свободи і обов'язки людини і громадянина, встановлюють правовий статус федеральних органів виконавчої влади, а також організацій, вступають в силу одночасно на всій території Російської Федерації після закінчення семи днів після дня їх першого офіційного опублікування. Текст Постанови опублікований в Зборах законодавства Російської Федерації від 3 вересня 2012 N 36 ст. 4911.

У цій статті ми проаналізуємо основні норми даного Положення і подивимося, як буде виглядати приватизація державного та муніципального майна в електронній формі в найближчій перспективі.

Отже, згідно з Положенням про електронну продажу продаж державного та муніципального майна може здійснюватися наступними способами:

1. продаж державного або муніципального майна на аукціоні з відкритою формою подачі пропозиції про ціну майна (далі - аукціон);

2. продаж державного або муніципального майна на спеціалізованому аукціоні;

3. продаж державного або муніципального майна на конкурсі;

4. продаж державного або муніципального майна за допомогою публічної пропозиції;

5. продаж державного або муніципального майна без оголошення ціни.

На відносини, що регулюються Положенням про електронну продажу, не поширюються норми, встановлені постановами Уряду Російської Федерації від 22 липня 2002 року N 549 «Про затвердження положень про організацію продажу державного або муніципального майна за допомогою публічної пропозиції і без оголошення ціни», від 12 серпня 2002 року N 584 «про затвердження Положення про проведення конкурсу з продажу державного або муніципального майна», від 12 серпня 2002 року N 585 «про затвердження Положення про організацію продажу го жавного або муніципального майна на аукціоні та Положення про організацію продажу перебувають у державній або муніципальній власності акцій відкритих акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні », якщо інше не передбачено самим Положенням.

Сторони, які беруть участь у продажу майна в електронній формі:

функції Продавця

(п. 4 Положення про електронну продажу)

а) Забезпечує дотримання вимог Федерального закону про приватизацію, а також прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів, що регулюють продаж майна;

б) забезпечує в установленому порядку проведення оцінки підлягає продажу майна;

в) визначає у випадках, встановлених Федеральним законом про приватизацію, початкову ціну продажу майна, ціну первинної пропозиції і ціну відсікання при проведенні продажу майна за допомогою публічної пропозиції, єдину ціну продажу при проведенні спеціалізованого аукціону, а також «крок аукціону» і «крок зниження» ;

г) приймає рішення про притягнення Організатора, укладає з ним договір;

д) затверджує електронну форму заявки на участь у продажу майна;

е) визначає за погодженням з Організатором дати початку і закінчення реєстрації на електронному майданчику заявок, дату і час проведення процедури продажу майна;

ж) визначає розмір, термін і умови внесення фізичними та юридичними особами завдатку на участь у продажу майна на аукціоні, конкурсі, продажу майна за допомогою публічної пропозиції, а також інші умови договору про завдаток;

з) укладає з Претендентами договори про завдаток у випадках, встановлених цим Положенням;

і) перевіряє правильність оформлення представлених Претендентами документів і визначає їх відповідність вимогам законодавства Російської Федерації та переліку, опублікованому в інформаційному повідомленні про проведення продажу майна;

к) організує підготовку і публікацію в порядку, встановленому Федеральним законом про приватизацію, інформаційного повідомлення про проведення продажу майна і про підсумки продажу майна, а також розміщення інформації в мережі Інтернет відповідно до вимог, встановлених Федеральним законом про приватизацію, Федеральним законом «Про персональні даних »та Положення про електронну продажу;

л) приймає на підставах, встановлених Федеральним законом про приватизацію, рішення про визнання Претендентів Учасниками продажу майна або про відмову в допуску до участі в продажу майна, що оформляється протоколом;

м) визначає переможця продажу майна і підписує протокол про підсумки продажу майна;

н) проводить розрахунки з Претендентами, Учасниками та переможцем;

о) укладає в письмовій формі договір купівлі-продажу майна з переможцем за місцем перебування продавця;

п) забезпечує передачу майна переможцю і здійснює необхідні дії, пов'язані з переходом права власності на нього;

р) здійснює інші функції, передбачені Федеральним законом про приватизацію та Положення про електронну продажу.

р) здійснює інші функції, передбачені Федеральним законом про приватизацію та Положення про електронну продажу

Проект акта про затвердження переліку юридичних осіб для організації продажу державного або муніципального майна в електронній формі повинен бути представлений Уряду РФ протягом 6 місяців з дати набрання чинності Положенням про електронну продажу.

Розробники: Міністерство економічного розвитку Російської Федерації, Міністерство зв'язку і масових комунікацій Російської Федерації, Федеральна антимонопольна служба, Федеральна служба безпеки Російської Федерації.

функції Організатора

(п. 5, п. 9 Положення про електронну продажу)

а) Забезпечує можливість реєстрації Продавця і Претендентів на електронному майданчику, введення ними ідентифікують даних (ім'я користувача і пароль) і можливість зміни пароля, відкриває продавцеві робочий розділ на електронному майданчику, доступ до якого має тільки Продавець, а також розділ, доступ до якого мають тільки Продавець і учасники (закрита частина електронного майданчика);

б) розміщує електронну форму заявки;

в) визначає порядок реєстрації претендентів на електронному майданчику;

г) забезпечує прийняття та реєстрацію в електронних журналах заявок та доданих до них документів (в журналі прийому заявок), а також пропозицій учасників про ціну майна;

д) забезпечує подачу Претендентами заявок за умови заповнення ними всіх полів, а також припинення подачі заявок після закінчення терміну їх прийому, зазначеного в інформаційному повідомленні про проведення продажу майна;

е) забезпечує повідомлення Претендентів про прийняте Продавцем рішенні про визнання їх Учасниками (переможцями) або про відмову в допуску до участі в продажу майна, а також інші повідомлення, передбачені Положенням про електронну продажу;

ж) забезпечує рівний доступ Учасників до процедури продажу майна, надійність функціонування використовуваних програмно-апаратних засобів електронного майданчика, використання електронних документів при проведенні продажу майна;

з) забезпечує розміщення на електронному майданчику інформації про хід проведення продажу майна відповідно до вимог Федерального закону про приватизацію і Положення про електронну продажу;

і) забезпечує конфіденційність даних про претендентів та учасників, за винятком випадку направлення електронних документів продавцеві;

к) призупиняє проведення продажу майна в разі технологічного збою, зафіксованого програмно-апаратними засобами електронного майданчика, але не більше ніж на одну добу. Поновлення проведення продажу майна починається з того моменту, на якому продаж майна була перервана.

Протягом однієї години з часу призупинення проведення продажу майна організатор розміщує на електронному майданчику інформацію про причини призупинення продажу майна, часу призупинення та відновлення продажу майна, повідомляє про це учасників, а також направляє зазначену інформацію продавцю для внесення до протоколу про підсумки продажу майна;

л) виконує інші функції відповідно до цього Положення про електронну продажу.

Процедура продажу майна

1. Визначення складу майна (майнового комплексу), його оцінка та встановлення початкової вартості.

Продавець визначає склад майна (майнового комплексу), що підлягає приватизації, проводить його оцінку і встановлює початкову вартість відповідно до вимог ст. 11, 12 Федерального закону про приватизацію, Федеральним законом від 29 липня 1998 року N 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в Російській Федерації».

2. Визначення способу приватизації майна і прийняття рішення про умови приватизації.

Продавець визначає спосіб продажу і приймає рішення про умови приватизації федерального майна (відповідно до прогнозних планом (програмою) приватизації федерального майна).

Правила розробки прогнозного плану (програми) приватизації федерального майна затверджені Постановою Уряду РФ від 26 грудня 2005 року N 806.

У рішенні про умови приватизації федерального майна повинні міститися такі відомості:

найменування майна та інші дозволяють його індивідуалізувати дані (характеристика майна);

спосіб приватизації майна;

початкова ціна майна, якщо інше не передбачено рішенням Уряду Російської Федерації, прийнятими відповідно до абз. 16 п. 1 ст. 6 Федерального закону про приватизацію;

термін розстрочки платежу (у разі її надання);

інші необхідні для приватизації майна відомості.

У разі приватизації майнового комплексу унітарного підприємства рішенням про умови приватизації федерального майна також стверджується:

склад що підлягає приватизації майнового комплексу унітарного підприємства, визначений відповідно до ст. 11 Федерального закону про приватизацію;

перелік об'єктів (у тому числі виключних прав), що не підлягають приватизації у складі майнового комплексу унітарного підприємства;

розмір статутного капіталу відкритого акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, що створюються за допомогою перетворення унітарного підприємства;

кількість, категорії і номінальна вартість акцій відкритого акціонерного товариства або номінальна вартість частки учасника товариства з обмеженою відповідальністю - Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування САМОСТІЙНО визначають порядок прийняття рішень про умови приватизації відповідно державного та муніципального майна.

3. Пошук Організатора та залучення його до участі в процедурі приватизації.

Продавець залучає до участі в процедурі приватизації майна (шляхом укладення договору) Організатора з числа юридичних осіб, включених до затверджується Урядом РФ перелік юридичних осіб для організації продажу майна в електронній формі.

4. Інформаційне забезпечення приватизації майна.

Продавець організує підготовку та публікацію інформаційного повідомлення про проведення продажу майна і про підсумки продажу майна, а також розміщення інформації в Інтернеті відповідно до вимог, встановлених Федеральним законом про приватизацію, Федеральним законом «Про персональні дані» та Положення про електронну продажу.

Інформаційне повідомлення про продаж державного або муніципального майна повинен містити, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом про приватизацію, такі відомості:

1) найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення про умови приватизації такого майна, реквізити зазначеного рішення;

2) найменування такого майна і інші дозволяють його індивідуалізувати відомості (характеристика майна);

3) спосіб приватизації такого майна;

4) початкова ціна продажу такого майна;

5) форма подачі пропозицій про ціну такого майна;

6) умови і терміни платежу, необхідні реквізити рахунків;

7) розмір завдатку, строк і порядок його внесення, необхідні реквізити рахунків;

8) порядок, місце, дати початку і закінчення подачі заявок, пропозицій;

9) вичерпний перелік експонованих покупцями документів;

10) термін укладання договору купівлі-продажу такого майна;

11) порядок ознайомлення покупців з іншою інформацією, умовами договору купівлі-продажу такого майна;

12) обмеження участі окремих категорій фізичних осіб і юридичних осіб в приватизації такого майна;

13) порядок визначення переможців (при проведенні аукціону, спеціалізованого аукціону, конкурсу) або осіб, які мають право придбання державного або муніципального майна (при проведенні його продажу за допомогою публічної пропозиції і без оголошення ціни);

14) місце і термін підбиття підсумків продажу державного або муніципального майна;

15) вимоги до оформлення подаються покупцями документів;

16) бухгалтерська звітність господарського товариства на останню звітну дату, що передує даті опублікування інформаційного повідомлення;

17) площа земельної ділянки або земельних ділянок, на яких розташовано нерухоме майно господарського товариства;

18) чисельність працівників господарського товариства;

19) площа і перелік об'єктів нерухомого майна господарського товариства із зазначенням діючих обтяжень і встановлених при приватизації обтяжень;

20) інформація про всі попередні торгах із продажу даного майна, що не відбулися, були скасовані, визнані недійсними з зазначенням відповідної причини (відсутність заявок, явка тільки одного покупця, інша причина).

Згідно п. 14 Положення про електронну продажу, поряд з перерахованими вище відомостями інформаційне повідомлення про проведення аукціону, конкурсу, продажу майна за допомогою публічної пропозиції має також містити умови про розмір завдатку, строк і порядок його внесення, призначення платежу, порядку повернення завдатку, реквізити рахунку, а також вказівку на те, що такі умови є умовами публічної оферти відповідно до ст. 437 ГК РФ.

Інформаційне повідомлення про продаж державного або муніципального майна підлягає опублікуванню в офіційному друкованому виданні, а також розміщення на офіційному сайті в мережі Інтернет, сайті Продавця державного або муніципального майна в мережі Інтернет, офіційному сайті Російської Федерації в мережі Інтернет для розміщення інформації про проведення торгів не менше ніж за 30 днів до дня здійснення продажу вказаного майна, якщо інше не передбачено Федеральним законом про приватизацію.

Адреса офіційного сайту в мережі Інтернет для розміщення інформації про приватизацію федерального майна - www.rosim.ru

5. Повідомлення Організатора про проведення продажу майна.

Не пізніше 3 календарних днів до дня розміщення інформаційного повідомлення про проведення продажу майна на офіційному сайті в мережі Інтернеті Продавець направляє Організатору повідомлення про проведення продажу майна.

Регламентація даного положення пов'язана з тим, що час проведення продажу майна не повинно збігатися з часом проведення профілактичних робіт на електронному майданчику.

Форма ПОВІДОМЛЕННЯ Організатора Положення про Електрон продаж не ЗАТВЕРДЖЕНА. Законодавець надав сторонам можливість скласти його в довільній формі.

До відома

Документообіг між учасниками процедури приватизації здійснюється через електронну площадку в формі електронних документів або електронних образів документів (документів на паперовому носії, перетворених в електронно-цифрову форму шляхом сканування зі збереженням їх реквізитів), завірених електронним підписом продавця, претендента або учасника або особи, яка має право діяти від імені відповідно продавця, претендента або учасника. Це правило не застосовується для договору купівлі-продажу майна, який укладається сторонами в простій письмовій формі.

Електронні документи, що направляються організатором або розміщені їм на електронному майданчику, повинні бути підписані посиленою кваліфікованої електронним підписом особи, яка має право діяти від імені організатора.

Наявність електронного підпису означає, що документи і відомості, подані у формі електронних документів, спрямовані від імені відповідно претендента, учасника, продавця або організатора і відправник несе відповідальність за достовірність і вірогідність таких документів і відомостей.

Електронні документи, пов'язані з організацією і проведенням продажу майна, в тому числі отримані від продавця, претендентів та учасників, зберігаються організатором.

6. Розміщення Організатором документів на електронному майданчику.

У день розміщення інформаційного повідомлення про проведення продажу майна на офіційному сайті в мережі Інтернет на електронному майданчику розміщуються:

1. інформаційне повідомлення про проведення продажу майна;

2. електронна форма заявки;

3. проект договору купівлі-продажу майна (за винятком продажу майна на спеціалізованому аукціоні);

4. інші відомості, передбачені Федеральним законом про приватизацію та Положення про електронну продажу.

7. Прийом заявок на участь та інших документів Претендентів.

Прийом заявок та доданих до них документів від Претендентів починається з дати і часу, зазначених в інформаційному повідомленні про проведення продажу майна, здійснюється протягом не менше 25 календарних днів і закінчується не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня визначення продавцем учасників.

Протягом цього періоду організатор щодня направляє продавцю повідомлення про заявки.

Заявка на участь подається шляхом заповнення її електронної форми, розміщеної у відкритій для доступу необмеженого кола осіб частини електронного майданчика, з додатком електронних образів наступних документів:

Заявка на участь подається шляхом заповнення її електронної форми, розміщеної у відкритій для доступу необмеженого кола осіб частини електронного майданчика, з додатком електронних образів наступних документів:

Одна особа має право подати тільки одну заявку (за винятком продажу акцій відкритих акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні).

При прийомі заявок від претендентів організатор забезпечує реєстрацію заявок та доданих до них документів в журналі прийому заявок. Кожній заявці присвоюється номер із зазначенням дати і часу прийому.

Протягом однієї години з часу надходження заявки організатор повідомляє Претендентові про її надходження шляхом подання відповідного повідомлення з додатком електронних копій зареєстрованої заявки та доданих до неї документів.

Заявки з доданими до них документами, а також пропозиції про ціну майна (при проведенні продажу майна на конкурсі і без оголошення ціни), подані з порушенням встановленого терміну, на електронному майданчику не реєструються.

Претендент має право не пізніше дня закінчення прийому заявок відкликати заявку шляхом подання відповідного повідомлення про відкликання заявки на електронну площадку, за винятком випадку проведення продажу майна без оголошення ціни.

У разі відкликання претендентом заявки в порядку, встановленому Положенням про електронну продажу, повідомлення про відкликання заявки разом із заявкою протягом однієї години надходить в «особистий кабінет» Продавця, про що Претендентові надсилається відповідне повідомлення.

Час створення, отримання та відправки електронних документів на електронному майданчику, а також час проведення процедури продажу майна відповідає місцевим часом, в якому функціонує електронний майданчик.

8. Перерахування задатку або грошових коштів в рахунок забезпечення участі в спеціалізованому аукціоні.

Перерахування задатку Претендентами на участь в аукціоні, конкурсі або продажу майна за допомогою публічної пропозиції, а також грошових коштів в рахунок забезпечення участі в спеціалізованому аукціоні, здійснюється в установленому порядку на рахунок, вказаний в інформаційному повідомленні про проведення продажу майна (в разі продажу приватизованого федерального майна або вивільняється військового майна Збройних Сил Російської Федерації - відповідно на рахунок територіального органу Федерального казначейства , На якому обліковуються операції з коштами, які надходять у тимчасове розпорядження Федерального агентства з управління державним майном або його територіального органу або Міністерства оборони Російської Федерації).

Сума завдатку залежить від обраного способу продажу майна.

Завдаток переможця продажу федерального майна зараховується в рахунок оплати придбаного майна і підлягає перерахуванню в установленому порядку до федерального бюджету протягом 5 календарних днів з дня закінчення строку, встановленого для укладення договору купівлі-продажу майна.

Особам, перерахували завдаток для участі в продажу федерального майна на аукціоні, конкурсі або продажу майна за допомогою публічної пропозиції, грошові кошти повертаються в наступному порядку:

а) учасникам, за винятком переможця, - протягом 5 календарних днів з дня підбиття підсумків продажу майна;

б) претендентам, які не допущеним до участі в продажу майна, - протягом 5 календарних днів з дня підписання протоколу про визнання претендентів учасниками.

Документом, що підтверджує надходження завдатку претендента або грошових коштів в рахунок забезпечення участі в спеціалізованому аукціоні, є виписка з рахунку, зазначеного в інформаційному повідомленні про проведення продажу майна (в разі продажу приватизованого федерального майна або вивільняється військового майна - відповідно виписка з особового рахунку Федерального агентства по управління державним майном або його територіального органу або Міністерства оборони Російської Федерації).

У разі притягнення юридичної особи для здійснення функцій продавця федерального майна Росимущество в строк не пізніше 3 робочих днів з дня надходження грошових коштів на рахунки, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення продажу майна для перерахування завдатку і оплати придбаного федерального майна, направляє цій юридичній особі електронні копії виписок з зазначених рахунків.

У разі відкликання Претендентом заявки на участь, що надійшов від нього завдаток (грошові кошти в рахунок оплати акцій при проведенні спеціалізованого аукціону) підлягає поверненню протягом 5 календарних днів з дня надходження повідомлення про відкликання заявки. У разі відкликання претендентом заявки пізніше дня закінчення прийому заявок завдаток повертається в порядку, встановленому для претендентів, що не допущені до участі в продажу майна.

Далі механізм продажу державного або муніципального майна може варіюватися в залежності від обраного Продавцем способу продажу.

Розглянемо найбільш поширений спосіб - АУКЦІОН.

Перш за все, для участі в продажу майна на аукціоні Претенденти перераховують завдаток в розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу майна в рахунок забезпечення оплати придбаного майна і заповнюють розміщену у відкритій частині електронного майданчика форму заявки з додатком електронних документів відповідно до переліку, наведеного в інформаційному повідомленні про проведення аукціону.

Далі Продавцю необхідно визначити учасників аукціону - в день визначення учасників, вказаний в інформаційному повідомленні про проведення аукціону, Організатор через «особистий кабінет» Продавця забезпечує доступ Продавця до поданих Претендентами заявками і документами, а також до журналу прийому заявок.

Продавець в день розгляду заявок та документів Претендентів і встановлення факту надходження завдатку підписує протокол про визнання претендентів учасниками, в якому наводиться перелік прийнятих заявок (із зазначенням імен (найменувань) Претендентів), перелік відкликаних заявок, імена (найменування) претендентів, визнаних учасниками, а також імена (найменування) Претендентів, яким було відмовлено в допуску до участі в аукціоні, із зазначенням підстав відмови.

Не пізніше наступного робочого дня після дня підписання протоколу про визнання Претендентів учасниками всім Претендентам, які подали заявки, надсилається повідомлення про визнання їх учасниками аукціону або про відмову у визнанні учасниками аукціону із зазначенням підстав відмови.

Інформація про претендентів, що не допущені до участі в аукціоні, розміщується у відкритій частині електронного майданчика, на офіційних сайтах в мережі Інтернет, а також на сайті Продавця в разі притягнення юридичної особи для здійснення функцій продавця федерального майна.

Проведення процедури аукціону має відбутися не раніше ніж через 10 робочих днів і не пізніше 15 робочих днів з дня визначення учасників, зазначеного в інформаційному повідомленні про проведення аукціону.

Процедура аукціону проводиться в день і час, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення аукціону, шляхом послідовного підвищення учасниками початкової ціни продажу на величину, рівну або кратну величину «кроку аукціону».

«Крок аукціону» встановлюється продавцем у фіксованій сумі, що становить не більше 5 відсотків початкової ціни продажу, і не змінюється протягом всього аукціону.

Під час проведення процедури аукціону організатор забезпечує доступ учасників до закритої частини електронного майданчика і можливість подання ними пропозицій про ціну майна.

З часу початку проведення процедури аукціону Організатором розміщується:

а) у відкритій частині електронного майданчика - інформація про початок проведення процедури аукціону із зазначенням найменування майна, початкової ціни і поточного «кроку аукціону»;

б) в закритій частині електронного майданчика - крім інформації, зазначеної у відкритій частині електронного майданчика, також пропозиції про ціну майна і час їх надходження, величина підвищення початкової ціни ( «крок аукціону»), час, що залишився до закінчення прийому пропозицій про ціну майна.

Протягом однієї години з часу початку проведення процедури аукціону учасникам пропонується заявити про придбання майна за початковою ціною. У разі якщо протягом зазначеного часу:

а) надійшла пропозиція про початкову ціну майна, то час для подання таких пропозицій про збільшеною на «крок аукціону» ціною майна продовжується на 30 хвилин від часу отримання кожного наступного речення. Якщо протягом 30 хвилин після подання останньої пропозиції про ціну майна наступне пропозиція не надійшло, аукціон за допомогою програмно-апаратних засобів електронного майданчика завершується;

б) не надходило жодної пропозиції про початкову ціну майна, то аукціон за допомогою програмно-апаратних засобів електронного майданчика завершується. В цьому випадку часом закінчення подання пропозицій про ціну майна є час завершення аукціону.

При цьому програмними засобами електронного майданчика забезпечується:

а) виключення можливості подачі учасником пропозиції про ціну майна, яке не відповідає збільшенню поточної ціни на величину «кроку аукціону»;

б) повідомлення учасника в разі, якщо пропозиція цього учасника про ціну майна не може бути прийнято в зв'язку з подачею аналогічної пропозиції раніше іншим учасником.

Переможцем визнається учасник, який запропонував найвищу ціну майна.

Хід проведення процедури аукціону фіксується Організатором в електронному журналі, який направляється Продавцю протягом однієї години з часу завершення прийому пропозицій про ціну майна для підведення підсумків аукціону шляхом оформлення протоколу про підсумки аукціону.

Протокол про підсумки аукціону, що містить ціну майна, запропоновану переможцем, і засвідчує право переможця на укладення договору купівлі-продажу майна, підписується Продавцем протягом однієї години з часу отримання електронного журналу.

Процедура аукціону вважається завершеною з часу підписання продавцем протоколу про підсумки аукціону.

Протягом однієї години з часу підписання протоколу про підсумки аукціону переможцю надсилається повідомлення про визнання його переможцем з додатком цього протоколу, а також розміщується у відкритій частині електронного майданчика наступна інформація:

а) найменування майна та інші дозволяють його індивідуалізувати відомості (специфікація лота);

б) ціна угоди;

в) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - переможця.

Аукціон визнається таким в наступних випадках:

не було подано жодної заявки на участь, або жоден з претендентів не визнаний учасником;

прийнято рішення про визнання тільки одного претендента учасником;

жоден з учасників не зробив пропозицію про початкову ціну майна.

Рішення про визнання аукціону таким оформляється протоколом про підсумки аукціону.

Не раніше ніж через 10 робочих днів і не пізніше 15 робочих днів з дня підбиття підсумків аукціону з переможцем укладається договір купівлі-продажу майна.

При ухиленні або відмову переможця від укладення в установлений термін договору купівлі-продажу майна результати аукціону анулюються Продавцем, переможець втрачає право на укладення зазначеного договору, завдаток йому не повертається.

Відповідальність покупця в разі його відмови або ухилення від оплати майна в встановлені терміни планує реалізувати відповідно до законодавства Російської Федерації в договорі купівлі-продажу майна, завдаток йому не повертається.

Передача майна та оформлення права власності на нього здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації і договором купівлі-продажу майна не пізніше ніж через 30 календарних днів після дня оплати майна.

Відповідальність сторін, що беруть участь у продажу майна в електронній формі:

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання функцій з продажу майна передбачається договором, що укладається продавцем з організатором.

При цьому Організатор несе відповідальність за:

- забезпечення доступу Претендентів і Учасників на електронну площадку;

- забезпечення конфіденційності відомостей про заявки та доданих до них документах, а також відомостей про осіб, які подали заявки, за винятком випадків доступу Продавця до заявок і документів, передбачених Положенням про електронну продажу, до моменту розміщення на електронному майданчику інформації про підсумки прийому заявок ( визначення Учасників);

- відповідність електронного майданчика вимогам, що затверджується Міністерством економічного розвитку Російської Федерації. У разі виникнення невідповідності вимогам організатор протягом однієї години з моменту, коли йому стало про це відомо, зобов'язаний розмістити на електронному майданчику, а також направити на адресу Міністерства економічного розвитку Російської Федерації і Федеральної антимонопольної служби інформацію про невідповідність, в тому числі про дату його виникнення, прийнятих або плануються заходи щодо усунення виявленої невідповідності.

З іншими способами приватизації майна в електронній формі можна ознайомитися в розділах III, IV, V, VI Положення про електронну продажу.

Підводячи підсумки, відзначимо, незалежно від обраного способу продажу державного або муніципального майна, процедура приватизації досить специфічна і трудомістка: сторонам необхідно вибрати надійного контрагента, підготувати досить значний пакет документів, дотримати терміни, передбачені законодавством, для здійснення тієї чи іншої дії. Тому щоб уникнути негативних наслідків, економії часу, сил і засобів, перш ніж вступати на цю «нелегку стежку», рекомендуємо вам детально ознайомитися з нормами законодавства, що регламентують дану сферу правовідносин.

Матеріал надано корпоративним виданням для клієнтів ГК «Ірбіс» «Система успіху»