Реклама
Реклама
Реклама

Розкриття банківської таємниці. Порядок і можливі наслідки

Актуальність і важливість теми порядку розкриття банківської таємниці складно переоцінити. Правильне застосування правових норм, що регулюють порядок такого розкриття, необхідно як для працівників банків, так і для всіх інших осіб, які мають на меті отримати доступ до зазначеної інформації. В рамках даної статті зупиню свою увагу саме на можливі способи отримання інформації, яка містить банківську таємницю, та можливі наслідки для банку в разі розкриття такої інформації з порушенням вимог законодавства.

Виходячи з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Перелік інформації, що відноситься до банківської таємниці, встановлений в ст. 60 зазначеного Закону. Вимоги законодавства покладають на банк обов'язок належним чином зберігати і охороняти банківську таємницю.

У той же час досить часто фізичним і юридичним особам з метою захисту своїх порушених прав критично необхідно отримати "захищену" законом інформацію. У разі такої потреби зацікавлена ​​сторона (фізична або юридична особа) відразу намагається знайти правильний порядок доступу до охоронюваної законом таємниці.

способи доступу

На практиці є кілька можливих варіантів отримання інформації під грифом "банківська таємниця" (відразу зауважимо, що в межах цієї статті розглядається можливість отримання доступу до банківської таємниці фізичною або юридичною особою, а не суб'єктом зі спеціальними повноваженнями, і не будемо зупинятися на можливості отримання доступу в порядку Кримінального процесуального кодексу України). Так, один з варіантів отримання інформації, яка містить банківську таємницю, передбачений главою 12 розділу IV Цивільного процесуального кодексу України, яка визначає окремий порядок доступу до останньої. Другий варіант - отримання доступу до банківської таємниці в рамках витребування доказів у справі, вже знаходиться на розгляді в суді.

При спробі отримання інформації, що становить банківську таємницю, у порядку окремого провадження (передбаченого главою 12 розділу IV Цивільного процесуального кодексу України) заявник повинен враховувати кілька обставин. По-перше, заявник повинен належним чином обґрунтувати свої вимоги (із зазначенням законодавства, яке надає відповідні повноваження, або із зазначенням на свої порушені права і інтереси). По-друге, така заява обов'язково не повинно грунтуватися на суперечці, який повинен розглядатися в порядку позовного провадження. У разі недотримання таких процесуальних вимог заявником в першому випадку - заявнику буде відмовлено в задоволенні заяви, у другому - заява взагалі буде залишено без розгляду.

При зверненні до суду в порядку окремого провадження в ретельному дослідженні потребує сам суб'єкт звернення. Системно аналізуючи положення ст. 287 Цивільного процесуального кодексу України та роз'яснення, надані в постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011 р "Про судову практику у цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб ", можна зробити висновок, що суб'єктом такого звернення можуть бути не тільки особи, визначені в ст. 62 Закону, але також інші фізичні або юридичні особи (непередбачений в ст. 62 Закону) без спеціальних повноважень, наданих їм законодавством.

Однак, як свідчить численна судова практика, найчастіше суб'єктом звернень в зазначеному порядку є саме особи, передбачені в ст. 62 Закону (зокрема: органи державної виконавчої служби, органи виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, Антимонопольний комітет України та т. П.). У той же час фізичним або юридичним особам суди найчастіше відмовляють в отриманні доступу до інформації під грифом "банківська таємниця" в окремому провадженні, обґрунтовуючи свою позицію тим, що суб'єкт звернення неналежний (ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 17.10.2013 р по справі № 332/4682/13-ц) або, наприклад, в зв'язку з наявністю спору, який повинен розглядатися в порядку позовного провадження (ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 20.11.2014 у справі № 442/6431/14). Є непоодинокі випадки відмов судів у зв'язку з двома вищезгаданими обставинами (ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 16.10.2014 у справі № 461/6955/14).

Тому окремий порядок доступу до банківської таємниці виправданий тільки в тому випадку, якщо суб'єкт (який має намір витребувати таку інформацію в порядку окремого провадження) є належним (найчастіше відповідно до ст. 62 Закону), а сама заява про розкриття банком інформації, що становить банківську таємницю, є обґрунтованим і не містить ознак спору, який повинен розглядатися в порядку позовного провадження.

У разі отримання доступу до банківської таємниці в рамках судової справи, яке вже знаходиться на розгляді, слід належним чином обґрунтувати свої вимоги і довести суду неможливість самостійно представити такі документи або інформацію. У такій ситуації заявник може отримати інформацію під грифом "банківська таємниця" за своїм клопотанням шляхом витребування доказів як в цивільному (в порядку ст. 137 Цивільного процесуального кодексу України), господарському (в порядку ст. 38 Господарського процесуального кодексу України), так і адміністративному процесах (в порядку ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України).

Цікаво, що процедура витребування доказів, передбачена вищезазначеними процесуальними кодексами, не містить порядку доступу заявників до банківської таємниці, а лише надає одній із сторін судового процесу право витребувати докази у разі неможливості їх отримання. Однак, виходячи з приписів Закону України "Про банки і банківську діяльність" та Правил збереження, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 р (далі - Правила), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі і за рішенням суду. Тобто в зазначених нормативно-правових актах законодавцем чітко не окреслено порядок надання доступу до охоронюваної законом таємниці, а лише визначені підстави її розкриття банком.

У свою чергу можливість і правомірність розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку інституту витребування доказів неодноразово підтверджені судовою практикою. Як правило, при наявності підстав суди задовольняють заяви про розкриття інформації, що становить банківську таємницю (як в адміністративних процесах: визначення Одеського окружного адміністративного суду від 15.12.2015 у справі № 815/6383/15, визначення Одеського окружного адміністративного суду від 01.02. 2015 р по справі № 815/56/16, господарські процеси: визначення Господарського суду міста Києва від 12.11.2015 у справі № 910/18973/15, ухвалу Господарського суду Черкаської області від 21.10.2015 у справі № 925/1064/15, так і в цивільному процесі, в рамках рассмо ренію конкретної справи позовного провадження, а не в порядку окремого провадження, передбаченого главою 12 розділу IV ЦПК України: визначення Печерського районного суду міста Києва від 25.04.2016 у справі № 757/16023/16, визначення Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 13.05.2016 у справі № 577/1 901/16-ц).

Позиція судів в разі задоволення таких заяв обґрунтовується загальними положеннями інституту витребування доказів, спрямованого на допомогу особам, які беруть участь у справі і не мають можливості самостійно пред'явити такі докази. З такою позицією суддів не можна не погодитися.

Отже, оскільки витребування доказів є окремим інститутом, створеним законодавцем з метою належного, своєчасного і повного зібрання доказів по справі, фізичним і юридичним особам у разі необхідності отримання інформації під грифом "банківська таємниця" слід керуватися саме їм у разі потреби отримання доступу до охоронюваної законом таємниці.

Виконання ухвал банком, винесених судом з порушенням встановленого законом порядку

Як представник банку можу з упевненістю стверджувати, що банки досить часто отримують для виконання ухвали судів, якими зобов'язані розкрити банківську таємницю, як в порядку ст.ст. 287 - 290 ЦПК України (окреме провадження), так і в рамках, наприклад, витребування доказів у цивільному, господарському або адміністративному процесі.

У будь-якому із зазначених випадків і незалежно від обставин справи банки зобов'язані виконувати зазначені визначення, враховуючи обов'язковий характер судових рішень і відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 3.2 Правил, п. 2 ч. 2 ст. 17 Закону України "Про виконавче провадження". У свою чергу правомірність дотримання сторонами порядку доступу до банківської таємниці, належний суб'єкт звернення, підстави для розкриття банківської таємниці повинні досліджуватися судом під час розгляду таких заяв, але ніяк не відповідальними співробітниками банку при виконанні рішення суду, яке набрало законної сили.

При цьому слід пам'ятати, що оформлення та надання суду відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, має здійснюватися банком з дотриманням вимог Правил збереження, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 р

Крім того, працівникам банківських установ також необхідно розмежовувати надання інформації, що становить банківську таємницю, з проведенням виїмки документів на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасове доступі до речей і документів, що передбачено лише вимогами Кримінального процесуального кодексу України. У разі проведення виїмки документів під грифом "банківська таємниця" працівник банку в будь-якому випадку зобов'язаний ознайомитися з оригіналом визначення, що пред'являються уповноваженою особою, а також перевірити повноваження особи, зазначеного в определеніі.После цього отримати від особи, яке висунуло визначення: копію ухвали, опис речей і документів, що містять інформацію, що становить банківську таємницю, які вилучаються на виконання ухвали, копію протоколу про вилучення (виїмки) речей і документів, що містять інформацію, що становить банк івську таємницю (в разі складання протоколу особою, які пред'явили ухвалу).

можлива відповідальність

На окрему увагу заслуговує питання відповідальності винних осіб за надання інформації, що становить банківську таємницю, з порушенням приписів законодавства. Наслідком такого порушення може бути залучення останніх до цивільної, адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

Так, в разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди (згідно з ч. 2 ст. 1076 ЦК України). Тобто в разі незаконного розголошення банківської таємниці клієнт має право звернутися до суду з позовом про відшкодування завданих збитків. Обов'язковою умовою такого позову є доведення клієнтом причинно-наслідкового зв'язку між розкриттям інформації, що становить банківську таємницю, та збитками, які у нього настали внаслідок такого розголошення.

До того ж клієнт гіпотетично не обмежений і в праві звернутися до суду з вимогою відшкодування заподіяної йому моральної шкоди в порядку ст. 1167 ЦК. Судова практика з цього питання є незначною, і хоча в більшості випадків суди відмовляють у задоволенні позовних вимог в зв'язку з недоведеністю складу делікту (правопорушення) та невстановленням причинно-наслідкового зв'язку між протиправними діями правопорушника і наявним шкодою, завданою особі (рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.09.2011 у справі № 6-25584св11, рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 16.04.2013 у справі № 2-4429 / 11), сущест затишок і випадки задоволення позовних вимог як про відшкодування завданих збитків, так і про відшкодування моральної шкоди (рішення Приморського районного суду м.Одеси від 30.07.2010 у справі № 2-5118 / 10). Тому, навіть незважаючи на невеликий обсяг судової практики, ризик такого звернення і можливість задоволення позовних вимог (за наявності складу цивільного правопорушення) існує.

Не слід забувати, що, крім цивільної відповідальності, існують також заходи впливу, що застосовуються Національним банком України безпосередньо до банків у разі порушення його нормативно-правових актів, в тому числі правового режиму банківської таємниці (ст. 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність ", п. 9.1, 9.20 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою № 346 Національного банку України від 17.08.2012 р).

З огляду на те, що правовий режим банківської таємниці врегульовано, в тому числі і Правилами збереження, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 р, до банку можуть бути застосовані заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку за кожне порушення правового режиму банківської таємниці.

Слід також пам'ятати і про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 232 Кримінального кодексу України (розголошення комерційної або банківської таємниці), яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох лет.Указанная стаття встановлює кримінальну відповідальність за розголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю, особі, якій відома така інформація в зв'язку з професійною або службовою діяльністю, і випадку нанесення істотної шкоди суб'єкту господарювання в результаті такого розголошення. Під "розголошенням" слід розуміти передачу таких відомостей без згоди власника третій особі, яке такими відомостями не володіло. При цьому розголошення може бути здійснено будь-яким способом - усно, письмово, з використанням засобів зв'язку, друкованих чи інших засобів масової інформації, комп'ютерних мереж і т. П.

Слід зазначити, що не може визнаватися злочином розголошення банківської таємниці, яке особа здійснює на підставі вимог закону. Для банків не буде злочином розкриття банківської таємниці під час виконання законних вимог запитів, передбачених ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Підсумовуючи викладене в статті, вважаю за необхідне звернути увагу юристів і адвокатів на розмежування способів доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, з огляду на при цьому сформовану судову практику. При цьому працівникам банку слід зосередити увагу на необхідності і обов'язковості надання інформації під грифом "банківська таємниця" тільки в порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність", Правилами збереження, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 р, та тільки в межах, зазначених в ухвалі суду, з метою виключення можливості її незаконного розголошення та уникнення притягнення винних осіб до відповід енности.

Богдан Масеха, головний юрисконсульт ПАТ "Діамантбанк"

Підготовлено спеціально для Платформи ЛІГА: ЗАКОН

Зв'язатися з редактором