Реклама
Реклама
Реклама

Безоплатна передача майна засновником

  1. Додатковий внесок в суспільство Законом про товариства з обмеженою відповідальністю передбачена можливість...

Додатковий внесок в суспільство

Законом про товариства з обмеженою відповідальністю передбачена можливість внесення додаткових вкладів в суспільство. Якщо засновником ТОВ є єдиний учасник, то для внесення додаткового (безоплатного) вкладу у вигляді грошових коштів або майна необхідно:

  1. Передбачити в статуті підприємства можливість внесення додаткового вкладу в суспільство його засновником;
  2. Оформити в письмовій формі рішення єдиного засновника про внесення додаткового вкладу, визначивши його розмір.

Безоплатна передача майна засновником

Іншим варіантом допомоги власному підприємству засновником може бути безоплатна передача майна.

Згідно з чинним законодавством безоплатна передача майна може бути проведена, якщо засновником фірми є муніципальна чи державна організація, некомерційне підприємство, фізична особа.

Для податкового обліку безоплатно отримане від засновника майно не включається до складу доходів, якщо частка вкладу засновника в підприємство складає більше 50%.

Безоплатна передача майна засновником - фізичною особою оформляється договором, в якому вказується:

  1. Дані позикодавця (засновника) та ссудополучателя;
  2. Опис предмета передачі в безоплатне користування і його вартість;
  3. Термін на який передається майно в тимчасове користування і т.д.

За договором передачі в безоплатне користування власник (позикодавець), він же засновник, зобов'язується передати ссудополучателю майно у тимчасове і безоплатне користування певне майно. А ссудополучатель зобов'язаний по закінченню договору повернути майно в первісному стані, з урахуванням зносу.

У договорі про передачу майна в користування на безоплатній основі прописується, що ссудополучатель не несе витрат на орендні або інші платежі за майно, але містить його за свій рахунок.

Факт передачі в безоплатне користування оформляється актом, який є невід'ємною складовою договору про безоплатне користування.

Безоплатна передача майна засновником, яким є державна або муніципальна організація оформляється договором господарського або оперативного управління.

Договір безоплатної передачі муніципального майна юридичній особі в оперативне управління або господарське відання полягає на підставі постанови голови муніципального освіти.

У договір вносяться дані сторін договірних відносин, крім того вказується:

  1. Суттєва інформація про майно, в т.ч. найменування, технічні властивості, адреса знаходження;
  2. Вказується вартість переданого майна, за якою воно буде враховано в балансі боку отримала майно;
  3. Термін дії договору і т.д.

До договору додається акт про передачу і прийом майна, в якому вказується перелік об'єктів, що передаються в господарське або оперативне управління, з описом технічних характеристик, стану і вартості майна.

Право оперативного управління (госп. Ведення) нерухомістю виникає у організації тільки після державної реєстрації договору.

Юридично грамотне складання документів на безоплатну передачу майна (грошових коштів) засновником довірте кваліфікованим фахівцям. Їх досвід допоможе врахувати норми чинного законодавства, що зменшить ризик виникнення спірних моментів при податковій перевірці.