Реклама
Реклама
Реклама

Передача авторських прав за договором

  1. Передача авторських прав за договором про відчуження виключного права
  2. Особливості передачі авторських прав за ліцензійним договором

Договір про відчуження виключного права може бути як оплатним, так і безоплатним. Якщо суб'єкт, який отримав право на використання твору, порушить терміни виплати винагороди, то автор має право розірвати договір

Згідно із законодавством, передача автором прав на використання твору іншим особам або організаціям може здійснюватися кількома способами Згідно із законодавством, передача автором прав на використання твору іншим особам або організаціям може здійснюватися кількома способами.

Основним серед них є укладення договору про відчуження виключного права.

Передача авторських прав за договором про відчуження виключного права

Законодавством передбачена передача авторських прав іншим особам. Наприклад, творець твори може передавати права на його використання у спадок. Для цього можна скласти заповіт або передати право згідно із законом.

Якщо твір відноситься до категорії службових або складних, то для цього випадку існує презумпція передачі авторських прав.

Варто відзначити й інші способи, наприклад:

Якщо автор укладає договір про відчуження права на твір, то відповідно до закону, набувач повинен отримати його в повному обсязі. Такий договір може укладатися лише в письмовому вигляді. При недотриманні цієї вимоги документ буде визнаний недійсним.

Варто зазначити, що державна реєстрація в цьому разі не здійснюється. Вона необхідна лише в тому випадку, якщо об'єктом передачі авторських прав є комп'ютерна програма.

Договір про відчуження виключного права може припускати виплату винагороди або укладатися на безоплатній основі . Якщо він укладається між комерційними організаціями, то безоплатне відчуження є не можливим.

Документ є оплатним, якщо в ньому не вказано його характер. У такому договорі необхідно вказати, яким буде розмір винагороди або в якому порядку воно буде визначатися. Якщо дана інформація відсутня, то договір буде вважатися недійсним.

Після підписання договору виключне право зразу ж переходить до набувача. Однак якщо він порушить обов'язки, що стосуються виплати винагороди, то автор має право розірвати договір і повернути свої права на твір.

Якщо права вже перейшли до іншої особи, то вирішити ситуацію можна тільки в судовому порядку. Якщо набувач ще не вступив в право використання твору і не виплатив належне автору винагороду, договір втрачає свою силу після 30 днів з того моменту, як Ви отримуватимете оповіщення про його розірвання.

Дуже важливою умовою такого договору є ідентифікація об'єкта, на який передаються права. У більшості випадків до цього документ додається один примірник твору. Крім цього, в ньому обов'язково вказується повний обсяг виключних прав, які передаються автором.

Особливості передачі авторських прав за ліцензійним договором

Якщо право використання твору передається автором на підставі ліцензійного договору, то ліцензіат має право використовувати його тільки в межах, встановлених цим документом.

Договір авторського замовлення
подивитися / завантажити >>

У ліцензійному договорі необхідно чітко прописати наступні дані:

У ліцензійному договорі необхідно чітко прописати наступні дані:

Якщо ці дані не вказані прямо, то все це вважається не наданим. Наприклад, при відсутності характеру прав, які надаються автором або правовласником, ліцензія набуває характеру невиключної. Варто зауважити, що один договір може включати в себе кілька видів ліцензії.

Так само, як і в попередньому випадку, проходити державну реєстрацію не потрібно, Крім випадків передачі авторських прав на використання комп'ютерних програм.

Ліцензійний договір, як і договір про відчуження виключного права, може здійснюватися на платній і безоплатній основі. У разі його укладення між комерційними організаціями, виплата винагороди автору є обов'язковою, тобто такий договір може бути тільки оплатним.

Даний документ передбачає виплату винагороди і в тому випадку, якщо в ньому не буде зазначено характер. Якщо договір відшкодувальний, то в ньому повинні бути прописані такі дані, як:

  • розмір винагороди;
  • порядок його визначення.

При відсутності таких даних документ буде вважатися неукладеним. Що стосується винагороди, то воно може передбачатися в різних формах, наприклад:

Важливим моментом, що стосуються ліцензійного договору, є вказівка ​​в ньому території, на яку передаються права. Якщо таких даних в ньому немає, то буде вважатися, що право надано на території Росії. Також в ньому необхідно вказати і термін дії переданих прав.

Якщо в документі немає таких відомостей, то вважається, що права можуть використовуватися тільки протягом п'яти років. У разі припинення виключного права на твір ліцензійний договір припиняє свою дію.

Оформлення даного договору на використання комп'ютерних програм може здійснюватися у вигляді договорів приєднання. Такий порядок укладення є спрощеним і передбачає використання прав без виплати винагороди.

Виключне право на твір може перейти до нового правовласнику. Для цього не потрібно розривати укладений раніше ліцензійний договір. Також не потрібно змінювати і його умови.

Якщо ліцензіат використовує твір способом, який не прописаний в договорі, або ж порушує терміни використання, то вважається, що він допускає серйозні порушення. Це, як правило, загрожує неприємними наслідками. Тобто по відношенню до порушника можуть застосовуватися штрафні санкції або інші види відповідальності.

У разі допущення ліцензіатом порушень, пов'язаних з виплатою винагороди, автор має право розірвати договір в односторонньому порядку. При цьому він може зажадати відшкодування збитків, яких він зазнав у результаті розірвання ліцензійного договору.

Якщо протягом 30 днів після отримання повідомлення про відмову від договору набувач права виплатить винагороду, то конфлікт буде залагоджено, і договір продовжить свою дію.

В іншому випадку він буде вважатися розірваним. Щоб користувач міг передати право на користування твори третім особам, він повинен отримати письмову згоду автора, яке також прописується в договорі.

Як і договорі про відчуження виключного права, в даному документі варто прописати наступні норми:

  • дозвіл автора на використання твору під іменем Тараса Шевченка або псевдонімом;
  • написання, в якому можуть бути використані ім'я і псевдонім, і інші.

При складанні договору можуть бути прописані всі умови, які сторони вважають найбільш важливими. У законодавстві немає чітких вказівок з приводу тог, що саме необхідно включити в цей документ.

Однак це стосується не всіх видів договорів. Наприклад, укладаючи видавничий договір, необхідно враховувати умови, передбачені цивільним законодавством. Наприклад, в даному випадку обов'язково потрібно вказувати термін початку використання твору ліцензіатом.

При порушенні цього терміну правовласник може розірвати договір. При цьому він не зобов'язаний відшкодовувати збитки, завдані іншій стороні відмовою.