Реклама
Реклама
Реклама

становлення Госпродпотребслужби

6 квітня було анонсовано початок роботи нового органу - Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Госпродпотребслужба) 6 квітня було анонсовано початок роботи нового органу - Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Госпродпотребслужба).

Служба з'явилася в ході проведення масштабної адміністративної реформи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади.

Адміністративна реформа - «явище» не нове. Необхідність оптимізувати систему органів виконавчої влади назріла вже дуже давно. Існуюча система була «роздутою», неефективної, корумпованої і характеризувалася: дублюванням функцій між органами; надмірним обсягом державного контролю, складністю адміністративних процедур і т.д. На сьогоднішній же день, особливо після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, адміністративна реформа є одним із пріоритетів для України.

Важлива частина адміністративної реформи - реформування системи державного контролю та нагляду в сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя, ветеринарної і фітосанітарної сферах, забезпечення безпеки і якості харчових продуктів, а також в сфері захисту прав споживачів.

Здійснюючи задумане в зазначених вище сферах, 10.09.2014 Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». Документом було ліквідовано і реорганізовано цілий ряд державних служб. Серед іншого, відповідно до Постанови, було створено Госпродпотребслужбу. Служба з'явилася шляхом реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з приєднанням до неї Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби. Також Госпродпотребслужба отримала частину повноважень інших ліквідованих Постановою органів (Державної інспекції з контролю над цінами, Державного агентства з туризму та курортів, Державної пробірної служби та Державної інспекції сільського господарства).

02.09.2015 Постановою КМУ №667 було затверджено Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Положенням позначена структура, сфери діяльності та функції Служби.

Діяльність такого центрального органу виконавчої влади як Госпродпотребслужба спрямовується і координується КМУ через Міністра аграрної політики та продовольства (до змін, внесених Постановою КМУ №942 від 18.11.2015 - безпосередньо КМУ).

Територіальні органи Госпродпотребслужби були утворені Постановою КМУ №1092 від 16.12.2015. Розпорядженням КМУ №76-р від 27.01.2016 частина бюджетних коштів була передана на фінансування Служби.

На даний момент затверджено структуру апарату Госпродпотребслужби, штатний розклад і кошторис. Головою Служби призначений Володимир Лапа. Відповідно до законодавства набрано 30% штату, призначення працівників триває. Гранична чисельність працівників Служби, відповідно до Додатку 1 до Постанови КМУ №85 від 05.04.2014 (в редакції Постанови №840 від 21.10.2015), становить 10156 осіб; в основному це територіальні органи, в центральному апараті планується задіяти - 303 людини. Територіальні органи Госпродпотребслужби завершили процедуру державної реєстрації, в цих територіальних органах призначені виконуючі обов'язки керівників (для призначення керівників на постійній основі, будуть оголошуватися конкурси).

У Служби функціонує власний сайт: http://www.consumer.gov.ua . На сайті міститься корисна інформація про особливості структури і роботи державного органу, а також актуальна новинна інформація про Службу і сферах її діяльності.

На даний момент державні органи, які повинні скласти основу Госпродпотребслужби: Державна санітарно-епідеміологічна служба, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, Державна інспекція з питань захисту прав споживачів, продовжують функціонувати. Також функціонує Державна інспекція сільського господарства.

6 квітня 2016 року КМУ Розпорядженням №260-р «Питання Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів» фактично прийняв рішення про початок роботи Служби. Цим документом КМУ погодився з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо можливості здійснення Госпродпотребслужбой функцій і повноважень, покладених на неї Положенням про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Постанова КМУ №667 від 02.09.2015).

Таким чином, Госпродпотребслужба з 6 квітня офіційно приступила до виконання своїх функцій, а саме функцій і повноважень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, Державної санітарно-епідеміологічної служби (крім функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду ( спостереження), а також функцій з метрологічного нагляду, державного контролю (нагляду) за виконанням вимог щодо формування, встановлю нію і застосування державних регульованих цін, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму і курортів, щодо захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, державного нагляду (контролю) у сфері охорони прав на сорти рослин, насінництва та вирощування розсади.

Функції та повноваження Госпродпотребслужби згодом були кілька урізані порівняно з початковим обсягом. Наприклад, функції з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) були передані МОЗ. Також, залишається відкритим питання щодо нехарчової групи товарів (послуг). Підконтрольність Служби Мінагрополітики фактично обмежує сферу її повноважень харчової групою. Можливо контрольні функції ліквідованих органів, на основі яких була створена Служба, в частині нехарчової групи будуть передані Мінекономрозвитку.

Слід зауважити, що інформація про початок роботи Служби стосується центрального апарату Служби. Реорганізація територіальних органів триває. Відповідно до заяв Глави Госпродпотребслужби, вся система повинна запрацювати до кінця квітня.

Основна критика нової Служби стосується об'єднання під контролем однієї структури надмірної кількості різних функцій, особливо поєднання функцій з контролю за безпекою харчових продуктів та у справах захисту прав споживачів (У схваленій 12.01.2015 указом Президента - Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», що закріпила пріоритетний статус адміністративної реформи в сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і в сфері захисту прав споживачів, Реформа в сфері забезпечення безпеки і якості харч і Реформа в сфері захисту прав споживачів - це дві самостійні реформи). Противники такого об'єднання вважають, що в такому випадку захист прав споживачів відходить на другий план і обмежується безпекою харчування. На користь цього також свідчить і підконтрольність Служби Міністерству аграрної політики і продовольства. Слід сказати, що в Європі аналогічні Служби (з подібним функціоналом і підконтрольністю) відсутні.

Свою діяльність Служба планує почати з перевірок підприємств, які виробляють харчову продукцію. Це стане можливо тільки після скасування мораторію на перевірки підприємств. Госпродпотребслужба сподівається, що це відбудеться найближчим часом. Мораторій на проведення перевірок підприємств контролюючими органами спочатку був встановлений з серпня по грудень 2014 року ст. 31 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2014 рік», однак кілька разів продовжувався різними законодавчими актами.

Також слід звернути увагу, що Служба проводитиме контроль над безпекою харчових продуктів уже відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» № 1602 VII від 22.07.2014. Більшість положень Закону вступили в силу з 20.09.2015 року, сам Закон був прийнятий в рамках гармонізації законодавства України та ЄС і містить ряд позитивних нововведень (одне з них, що контроль над безпекою харчових продуктів буде здійснювати тільки один державний орган - Госпродпотребслужба). В першу чергу, Законом № 1602 VII були внесені значні зміни в ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів», який було викладено в новій редакції під назвою «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів».

Наскільки «приживеться» нова Служба, які зміни принесе її діяльність, наскільки ефективною вона буде і, нарешті, в якому остаточному вигляді і коли вона запрацює - покаже час.

Актуальні послуги: актуальні замітки: